Forpagtningskontrakt og lejekontrakt

Forpagtning og lejekontrakter

Forpagtning og lejekontrakter Som virksomhedsejer bliver du jævnligt mødt med forpagtningskontrakter, lejeaftaler, solcellekontrakter og lignende, du skal tage stilling til. Læs kontrakten grundigt inden underskrift Hvis du ikke giver dig selv den nødvendige tid til at læse kontrakten grundigt igennem, eller til at sætte dig ordentligt ind i de aftaler du indgår, kan det komme…

Tinglysning

Tinglysning

Tinglysning Tinglysning er nødvendig, når du køber eller sælger jord eller fast ejendom. Tinglysning betyder, at handlen er retsgyldig. Tinglysning af ejendomshandel Man skal tinglyse en ejendomshandel for at sikre rettighederne og interesserne for både køber og sælger. Tinglysningen betyder, at ejendomsoverdragelsen bliver registreret hos tinglysningsretten og dermed offentligt tilgængelig. Ved tinglysning bliver vilkårene i…

Salg af ejendomme

Salg af ejendomme

Salg af ejendomme Der er mange aspekter ved salg af ejendom. Vi ser på det hele i samarbejde med Spiras’ specialister på ejendomsområdet. Handel med fast ejendom I forbindelse med salg af din ejendom kigger vi sammen de juridiske og økonomiske forhold igennem. Vi ser på, om skiftet sker inden for familien eller om det…

Køb af ejendom

Køb af ejendomme

Køb af ejendomme Skal du købe ny ejendom, er det vigtigt at få beslutningsgrundlaget på plads. Hent hjælp i juridisk afdeling til køb af bedrift, hus, sommerhus eller andet. Handel med fast ejendom Der er mange penge på spil, når en ejendomshandel skal gennemføres. I tæt samarbejde med Spiras’ økonomikonsulenter og juridiske afdeling ser vi…

Køb og salg af ejendomme

Køb og salg af ejendomme

Køb og salg af ejendomme Når du skal købe eller sælge din ejendom, kan juridisk bistand spare dig for mange ubehagelige overraskelser. Få hjælp til fx købsaftaler samt berigtigelse af ejendomshandler. Vi rådgiver både købere og sælgere i forbindelse med ejerskifte og generationsskifter inden for landbruget. Ligeledes rådgiver vi også private kunder ved køb og…

Ekspropriation

Ekspropriation

Ekspropriation Både stat og kommune kan, når særlige betingelser er opfyldt, foretage ekspropriation af jord og ejendomme. Vi kan give dig overblik over konsekvenserne af en aktuel ekspropriation og sikre, at den giver dig mindst mulig gene. En juridisk proces Ekspropriation i landbruget er en juridisk proces, hvor en offentlig myndighed overtager privat ejendom eller…

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Vi rådgiver både køber og sælger af landbrugsejendomme – også når det gælder glidende generationsskifte. Start i god tid Hvis et generationsskifte eller et ejerskifte i landbruget skal være vellykket for både sælger og køber kræver det god forberedelse. Derfor skal man forberede sig i god tid, gerne 8-10 år før. På…

Dødsbobehandling

Dødsboer

Dødsboer Uanset om et dødsfald er ventet, eller om det kommer som et lyn fra en klar himmel, kan der være tusindvis af spørgsmål for de nærmeste pårørende. Efter et dødsfald Der skal ikke kun tages stilling til begravelse og praktiske opgaver i forbindelse med et dødsfald, men også den efterfølgende bobehandling skal de pårørende…

Tvister

Tvister

Tvister Hvis du har en tvist med din nabo, maskinstationen eller andre, kan vi hjælpe dig uanset, om der skal forhandles forlig eller du skal i retten. Der er hjælp at hente Vi er erfarne i at håndtere uenigheder og kan bistå dig i at finde en løsning. Uanset om det kræver forhandling af et…

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagt giver tryghed, når livet slår knuder Ingen af os kender dagen i morgen, og skulle du komme i den situation, at du ikke længere selv kan klare dig og varetage dine egne interesser, vil det alt andet lige være bedst, at du selv har udpeget, hvem der skal hjælpe dig og varetage dine interesser.…