You are here:

Køb og salg af ejendomme

Juridisk bistand i forbindelse med en købsaftale ved køb eller salg af din landbrugsejendom, kan spare dig for mange ubehagelige overraskelser i forbindelse med en ejendomshandels berigtigelse.

Vi rådgiver både købere og sælgere i forbindelse med ejerskifte og generationsskifter inden for landbruget.

Kontakt Ejendom & Jura

Køb af ejendomme

Skal du købe ny ejendom, er det vigtigt at få beslutningsgrundlaget på plads.

Salg af ejendomme

Der er mange aspekter ved salg af ejendom. Vi ser på det hele i samarbejde med Spiras’ specialister på ejendomsområdet.

Tinglysning

Tinglysning er nødvendig, når du køber eller sælger jord eller fast ejendom. Tinglysning betyder, at handlen er retsgyldig.