Ekspropriation

Både stat og kommune kan, når særlige betingelser er opfyldt, foretage ekspropriation af jord og ejendomme. Vi kan give dig overblik over konsekvenserne af en aktuel ekspropriation og sikre, at den giver dig mindst mulig gene.

En juridisk proces

Ekspropriation i landbruget er en juridisk proces, hvor en offentlig myndighed overtager privat ejendom eller jord til brug for samfundsinteresser eller offentlige formål. Det kan ske, når fx en kommune har behov for at anlægge veje, bygge offentlige faciliteter eller udføre andre infrastrukturprojekter.

Ekspropriation sker normalt, når der ikke kan opnås en frivillig aftale mellem den offentlige myndighed og ejeren af ejendommen eller jorden. I sådanne tilfælde kan den offentlige myndighed indlede en ekspropriationssag, hvor ejendommen vurderes og en erstatning fastsættes.

Ekspropriation Baltic Pipe
Ekspropriation

Tab og værdier

Erstatningen for eksproprieret landbrugsejendom i Danmark fastsættes normalt på grundlag af den eksproprieredes tab og de værdier, der går tabt som følge af ekspropriationen.

Der kan tages hensyn til faktorer som jordens værdi, produktionspotentiale, eventuelle bygninger og andre økonomiske faktorer ved fastsættelsen af erstatningen.

Ekspropriation er en indgribende proces, der kan have store konsekvenser for landbrugsejere og deres virksomhed.

Det er derfor vigtigt at søge juridisk rådgivning og forstå ens rettigheder og muligheder i tilfælde af ekspropriation.

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens