Dødsboer

Uanset om et dødsfald er ventet, eller om det kommer som et lyn fra en klar himmel, kan der være tusindvis af spørgsmål for de nærmeste pårørende.

Efter et dødsfald

Der skal ikke kun tages stilling til begravelse og praktiske opgaver i forbindelse med et dødsfald, men også den efterfølgende bobehandling skal de pårørende forholde sig til.

Umiddelbart efter dødsfaldet lukkes afdødes konti, MitID spærres og e-boksen lukkes.

For at få konti, e-Boks m.v. lukket op igen, og for i det hele taget at kunne komme i gang med bobehandlingen, skal der tages stilling til, hvordan boet skal behandles. Herefter skal arvingerne anmode skifteretten om en skifteretsattest, og proklama skal indrykkes i Statstidende.

Kontakt vores rådgivere
Dødsbobehandling
Dødsbobehandling

Valget mellem uskiftet bo eller andet

Et dødsbo kan behandles på flere måder, fx som:

 • Uskiftet bo
 • Privat skifte
 • Bobestyrerbo
 • Boudlæg

Hvilken behandlingsform, der er bedst, afhænger af flere forhold.

Valget skal træffes efter en vurdering af arveforholdene, sammensætningen af boets aktiver og passiver, om aktiverne skal afhændes og ikke mindst af de skattemæssige forhold og konsekvenser.

De fleste ægtefæller vil umiddelbart mene, at uskiftet bo er det rigtige valg, men det er ikke altid givet, og i værste fald kan det have meget store skattemæssige konsekvenser.

”Husk at tage stilling til dine forhold, inden det er for sent.”

Ejendom & Jura, Spiras

Rådgivning til de efterladte

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo, er der mange regler og frister, man skal være opmærksom på. Manglende overholdelse af disse regler og frister kan betyde økonomisk tab for boet og dermed for arvingerne.

Behandling af boet

Når boets behandlingsform er valgt, og skifteretten har udstedt en skifteretsattest, kan arvingerne begynde på selve behandlingen af boet.

Hvor omfattende, det er, afhænger naturligvis af boets forhold, men det kan fx være:

 • Oprydning og opsigelse af lejebolig
 • Salg af ejendom, bil, aktier
 • Udlæg af aktiver til arvinger
 • Betaling af regninger herunder boafgifter og boskat
 • Opsigelse af abonnementer (telefon, aviser, medlemskaber m.v.)
 • Fordeling af arv, indbo og løsøre
 • Eventuel a conto meddelelse til SKAT
 • Udarbejdelse af åbningsstatus til SKAT
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Indberetning af selvangivelse for året før dødsfaldet
 • udarbejdelse af selvangivelse for boperioden
Dødsbobehandling

Kontakt

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens

Astrid Jørgensen

Advokatsekretær

Vojens

Bendix Hansen

Reg. Revisor

Vojens

Henning Holm

Regnskabskonsulent

Vojens

Joan Laurentz Mohr

Juridisk Elitesekretær / Paralegal

Kolding

Lars Jacobsen

Økonomirådgiver

Aabenraa

Maj-Britt F. Petersen

Advokatsekretær

Vojens

Marina de Paoli

Jurist

Aabenraa

Mona Petersen

Juridisk Elitesekretær / Paralegal

Aabenraa

Simon Tobias Larsen

Regnskabskonsulent

Vojens

Thorbjørn Pedersen

Økonomikonsulent

Kolding