You are here:

Legater under Spiras

Legaterne under Spiras kan fx anvendes som hjælp til unge under videregående uddannelse inden for landbrugserhvervet samt eventuelle studieophold, kurser eller lignende.

Agnes og Jens Jensen, Ellehusgårds Legat

Legatet uddeles til unge under videregående uddannelse inden for landbrugserhvervet. Det vil sige videregående landmandsuddannelse (min. modul 3), agronom, dyrlæge (inden for produktionsdyr mv.) samt andre relaterede uddannelsesretninger. Der kan blandt andet søges støtte til relevante studierejser og studieophold i udlandet og projektopgaver.

Ansøger skal være fra det tidligere Tønder Amt.

Legat
Legat

Haderslev Amts Landboforenings Jubilæumsfond

Fonden uddeler legatmidler som hjælp til unge, der er i gang med en videregående, landbrugsfaglig uddannelse. Unge, hvis forældre er medlemmer og hører naturligt til det gamle Haderslev-område, kan søge om et studielegat.

Jens Holms, Konsul Eff, Marinus Jessen og KHLs jubilæumslegat

Legatet kan anvendes som hjælp til uddannelse af unge landmænd inden for foreningens virkeområde ved skoleophold, kurser eller lignende. Der tænkes specielt på videregående uddannelse, studieture og lignende.

Legat

Ansøgning og overrækkelse 2024

Udfyld formularen med dine oplysninger og vedlæg din ansøgning samt nødvendig dokumentation.

Ansøgningen skal være Spiras i hænde senest d. 16. februar 2024. Husk at angive hvilket legat du søger.

Overrækkelse af legater sker på Spiras’ generalforsamling torsdag d. 21. marts 2024 i Agerskovhallen.

 

Søg om legat

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vælg det legat, du søger
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Kontakt

Lotte S. Hansen

PA formandskab / direktion

Aabenraa

Pia Momme Jessen

Kommunikationsmedarbejder

Kolding