Køb af ejendomme

Skal du købe ny ejendom, er det vigtigt at få beslutningsgrundlaget på plads. Hent hjælp i juridisk afdeling til køb af bedrift, hus, sommerhus eller andet.

Handel med fast ejendom

Der er mange penge på spil, når en ejendomshandel skal gennemføres.

I tæt samarbejde med Spiras’ økonomikonsulenter og juridiske afdeling ser vi på, om investeringen er rentabel set i lyset af din aktuelle strategi. Der udarbejdes budget, ses på miljøforhold, juridiske dokumenter mv.

I juridisk afdeling hjælper vi også private med salg af hus, sommerhus, lejlighed eller andet.

Kontakt vores juridiske afdeling
Køb af ejendom
Køb af ejendom

Vi rådgiver køber

Som købers rådgiver er det væsentligt, at du som køber får et indgående kendskab til ejendommen og hermed sikrer, at der i prisfastsættelsen af ejendommen er taget højde for de vilkår, der gemmer sig i ejendommens dokumenter.

Selvom der har været mange gode kræfter tilknyttet forarbejdet til en handel, så kigger vi med forskellige øjne. Vi er købers øjne i forhold til de juridiske dokumenter og sikrer, at de forhold, der giver udfordringer er drøftet og accepteret af køber.

Hvis det ikke er tilfældet, så er der grundlag for genforhandling, hvor vi også gerne hjælper.

”Vi sørger for, at alle aspekter tilgodeses, når det drejer sig om køb af ejendom.”

Ejendom & Jura, Spiras

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens