You are here:

Ejer- og generationsskifte

Vi rådgiver både køber og sælger af landbrugsejendomme – også når det gælder glidende generationsskifte.

Start i god tid

Hvis et generationsskifte eller et ejerskifte i landbruget skal være vellykket for både sælger og køber kræver det god forberedelse. Derfor skal man forberede sig i god tid, gerne 8-10 år før. På den måde får man det bedste udgangspunkt til at få alle muligheder og forhindringer afklaret.

Der er en lang række spørgsmål, man skal finde svar på, når vi snakker generationsskifte eller ejerskifte. Det har Spiras’ rådgivere årelang erfaring i, så vi står klar til at se på hele din bedrift og hjælpe dig videre.

Det gælder også anden køb og salg af landbrugsejendomme. Også her rådgiver vi både køber og sælger.

Kontakt en af vores rådgivere eller jurister
Ejer- og generationsskifte

”Vi synes, vi har fået den hjælp, vi havde brug for til vores generationsskifte, og vores rådgiver har længe vidst, hvad der skulle ske.”

Jacob & Jørn Damgaard, Christiansfeld

Ejer- og generationsskifte

Hvilken ejendom skal sælges?

Sælger skal gøre sig klart, hvilken ejendom han sælger videre.

Er det en ejendom i drift, der er oplagt til en ung landmand eller egner ejendommen sig til et suppleringskøb for en igangværende landmand? Giver det mening at sælger foretager vigtige investeringer for at sikre ejendommens fremtidige værdi?

Ryd op!

Sælger skal samtidig forsøge at sikre sig, at ejendommen sælges bedst muligt. Det sikrer man blandt andet ved at rydde op på ejendommen og gøre den attraktiv. En ting er at bestille en jernhandler og fjerne synligt rod, en anden ting er at rydde op i ejendommens digitale arkiv.

Hvis der er rod i tingbogen med gamle, overflødige servitutter eller ikke digitaliserede ejerpantebreve mv. medfører dette en unødig forsinkelse af handlen. Det samme gælder, hvis BBR-ejermeddelelsen ikke passer med de faktiske bygninger på grunden. Er dette punkter, som kan blive til forhandlingsemner fra en køber – udfordringer, som kunne være undgået?

Ejer- og generationsskifte
Ejer- og generationsskifte

Livet efter salget

Sælger kan ligeledes gøre sig overvejelser omkring sit liv efter salg af ejendommen.

  • Hvad skal der ske med skatten af ejendomssalget?
  • Skal skatten genplaceres?
  • Skal virksomhedsordningen fortsætte?
  • Skal der indbetales på ophørspension?

Alle disse overvejelser bør gøres i dialog med sælgers skatte- og økonomirådgiver, men jo bedre tid man har, jo flere muligheder kan man overveje.

Hvilken ejendom skal der investeres i?

Køber skal sikre sig, at det er den rigtige ejendom, der investeres i. Da køber skal stå til regnskab for sine kreditorer, hvorvidt det er en fornuftig handel man har gjort og om ejendommen kan give den forventede indtjening, er det vigtigt at ejendommen er gennemgået kritisk inden købet. På dette område, er der ingen, der kan lide overraskelser.

Er det en ejendom med driftsbygninger, kræver det en grundig gennemgang af ejendommen enten sammen med en bygningssagkyndig eller anden håndværker. Desuden bør ejendommens bilag gennemgås systematisk, herunder miljøgodkendelser samt miljøudpegninger, som på sigt kan være en begrænsning for ejendommens udvidelsesmuligheder.

Ejer- og generationsskifte

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens