You are here:

Et grønt Danmark

Spiras har fokus på at hjælpe kunder og medlemmer med at navigere i resultatet af forhandlingerne i den grønne trepart og føle sig trygge i de ændringer, der kommer frem mod et grønne Danmark.

Taskforce hos Spiras

Efter offentliggørelsen af resultat fra forhandlingerne i den grønne trepart, har Spiras nedsat en taskforce. Formålet med det er at sætte Spiras’ rådgivningsforretning og politiske indsatser i front og således hjælpe med at skille fup og fakta fra hinanden.

Taskforcen tager udgangspunkt i den rådgivning, Spiras allerede tilbyder, og har rødder ned i de faglige afdelinger. Den består af:

  • Carsten Kock, afdelingschef planteavl
  • Lars Schmidt, afdelingschef miljø
  • Marie Holmgaard, politisk chef
  • Claus Bech Jensen, afdelingschef virksomhedsøkonomi og strategi
  • Anders Peter Frederiksen, vicedirektør, kunder og produkter
Kontakt et medlem af Taskforce
Spire
Søren Søndergaard

Faktaark, der udlægger de vigtige delelementer i aftaleteksten

Landbrug & Fødevarer udarbejder løbende faktaark om de enkelte delelementer i aftalen. Dem finder du her, ligesom du kan læse hele aftalen.

”Vi har fået slået fast, at klimaløsninger skal godkendes og udbredes hurtigere, og at vi skal luge ud i bureaukrati, der forsinker klimabehandling.

Søren Søndergaard, Formand Landbrug & Fødevarer

Aftalen om et Grønt Danmark

Blandt de centrale elementer i aftalen er en lokalt forankret tilgang til arealforvaltning, en arealfond på ca. 40 milliarder kroner, en struktur for hurtigere godkendelse af flere virkemidler, en CO2e-afgift på landbruget, en ny tilgang til arbejdet med vandmiljø og mere skov, natur og biodiversitet.

Derudover er der i aftalen et vigtigt fokus på blandt andet generationsskifte, konkurrenceevne og et internationalt udsyn.

Kontakt

Carsten Clausen Kock

Afdelingschef, planteavl

Vojens

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding

Marie Holmgaard

Politisk chef

Vojens

Claus Bech Jensen

Afdelingschef, virksomhedsøkonomi & strategi

Kolding

Anders Peter Frederiksen

Vicedirektør, kunder og produkter

Kolding, Odense, Vojens, Aabenraa