You are here:

Vision, mission og værdier

Spiras vil være landets bedste rådgivningsvirksomhed for landmænd og andre erhvervsdrivende og samtidig sætte en skarp og nutidig politisk dagsorden.

Vision

Vi vil levere markedets mest værdiskabende rådgivnings- og serviceydelser til landbrug og andre erhvervsdrivende samt sætte en skarp politisk dagsorden.

Mission

Vi vil være en attraktiv rådgivningspartner for landbruget og skabe værdi for vores kunder, medlemmer, medarbejdere og forretningen, hvilket vi vil opnå ved opretholdelse af høj faglighed, implementering af nyeste teknologi og ved samtidig at favne de krav, landbruget stilles overfor i form af større klimaeffektivitet og plads til mere natur.

Vision mission og værdier

”Hos Spiras er målet at skabe rammer, der understøtter udvikling og giver værdi for vores kunder og medlemmer baseret på troværdighed, faglighed og føling med samfundet.”

Henrik Jessen
Bestyrelsesformand Spiras

Vision mission og værdier

Værdier

  • Ærlighed
  • Troværdighed
  • Ansvarlighed
  • Åbenhed

Vi ønsker at skabe landets bedste rammevilkår for vores kunder og medlemmer baseret på troværdighed, realisme og samfundsbevidsthed.

Derudover vil vi være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne er stolte af at være ansat, via stærkt professionelt arbejdsmiljø med fleksible arbejdsforhold, hvor der er respekt for hinandens holdninger og forskelligheder, og hvor der er humor og plads til udvikling.

Kontakt

Lene Gade Hovmøller

Adm. direktør

Kolding, Odense, Vojens og Aabenraa

Anders Peter Frederiksen

Vicedirektør, kunder og produkter

Kolding, Odense, Vojens og Aabenraa

Henrik Jessen

Bestyrelsesformand

Christian Lund

Bestyrelsesmedlem