You are here:

Miljø, energi, klima og natur

Når det gælder om at skabe et bæredygtigt landbrug, spiller miljø, energi, klima og natur en afgørende rolle.

Miljø og energieffektivitet er centrale elementer i et moderne landbrug. Ved at implementere bæredygtige praksisser reducerer du ikke blot din miljøpåvirkning – men opnår også økonomiske fordele gennem energibesparelser og ressourceoptimering. Træk på vores rådgivere, som også tværfagligt kan guide dig, når det gælder implementering af grønne teknologier, energieffektive løsninger, bæredygtige dyrkningsmetoder samt ikke mindst står ved din side, når det gælder ESG.

Kontakt afdelingen for miljø, tilskud, natur og skov
Kontakt afdelingen energi og udvikling

Energi og udvikling

Energi og udvikling hænger uløseligt sammen. Træk på vores energirådgivere, når du har spørgsmål til solceller, vindmøller eller andet.

ESG

Sandsynligvis arbejder du allerede med ESG på din bedrift, måske endda uden at vide det.

Miljø og klima

Vi tilbyder miljørådgivning og udfærdigelse af ansøgninger til alle typer af husdyrbrug.

Natur og landskab

Sæt fokus på naturen omkring dig, og få rådgivning og sparring til, hvordan du bedst kan udnytte dine muligheder for en bedre natur.

Tilskuds- og projektrådgivning

Vi hjælper dig med at søge tilskud og skabe det gode projekt.