Tinglysning

Tinglysning er nødvendig, når du køber eller sælger jord eller fast ejendom. Tinglysning betyder, at handlen er retsgyldig.

Tinglysning af ejendomshandel

Man skal tinglyse en ejendomshandel for at sikre rettighederne og interesserne for både køber og sælger. Tinglysningen betyder, at ejendomsoverdragelsen bliver registreret hos tinglysningsretten og dermed offentligt tilgængelig.

Ved tinglysning bliver vilkårene i din handel med ejendom nedfældet i en handelsaftale og tinglyst. Deklarationer på ejendomme, pantebreve, skifteretsattester, servitutter og handelsaftaler skal også tinglyses.

Tinglysning
Tingslysning

Vi kan hjælpe med tinglysning

Hos Ejendom & Jura hjælper vi gerne med gennemgang, godkendelse og tinglysning også ved køb af parcelhuse, sommerhuse og ejerlejligheder, både hvis det kun drejer sig om den tinglysningsmæssige ekspedition af en allerede indgået handel og ved tinglysning af større ejendomshandler.

Skal du købe eller sælge fast ejendom, er det vigtigt at få beslutningsgrundlaget på plads inden underskrift – for både køber og sælger. Kontakt Ejendom & Jura, og hør mere.

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens