Fremtidsfuldmagt giver tryghed, når livet slår knuder

Ingen af os kender dagen i morgen, og skulle du komme i den situation, at du ikke længere selv kan klare dig og varetage dine egne interesser, vil det alt andet lige være bedst, at du selv har udpeget, hvem der skal hjælpe dig og varetage dine interesser.

Søg rådgivning inden beslutningen

Træffer du ikke selv beslutningen er alternativet, at myndighederne træffer valgene for dig.

Husk dog at få den nødvendige rådgivning, inden du opretter fremtidsfuldmagten, da den betyder, at du helt overlader vigtige og til tider indgribende beslutninger til én eller flere andre.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

Kontakt vores juridiske afdeling
Fremtidsfuldmagter
Fremtidsfuldmagter

Hvem skal jeg vælge?

Når du vil oprette en fremtidsfuldmagt, har dit valg stor betydning. Det er derfor særdeles vigtigt, at du sikrer dig, at indholdet i din fremtidsfuldmagt er fyldestgørende og formuleret, så den, du giver fuldmagten, kan efterkomme dine ønsker.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du bl.a. overveje følgende:

 • Hvem ønsker du, der skal varetage dine interesser, hvis du ikke længere er i stand til det?
 • Hvem har du tillid til?
 • Hvem kender dig bedst i forhold til de valg, du selv ville have truffet?
 • Skal der være flere end én, der skal have fuldmagten?
 • Skal de handle i forening eller skal de indsættes som subsidiære fuldmægtige?
 • Hvilke fordele og ulemper er der i din situation?

”En fremtidsfuldmagt kan gives til én eller flere personer, helt efter dit valg.”

Ejendom & Jura, Spiras

Tag stilling til, hvad den fuldmægtige må

 • Hvilke muligheder og forpligtelser skal fuldmægtigen(e) have og skal der være begrænsninger i dispositionsretten?
 • Skal den nærmeste familie eller anden kyndig rådgivning inddrages ved væsentlige beslutninger?
 • Skal der være et privat tilsyn, der ”holder øje” med fuldmægtigens dispositioner?
 • Må fuldmægtigen give gaver af din formue?
 • Skal fuldmægtigen gemme bilag på alle sine dispositioner, eller kun bilag af en vis størrelse?
 • Må fuldmægtigen søge sagkyndig bistand for din regning?

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens