You are here:

Forpagtning og lejekontrakter

Som virksomhedsejer bliver du jævnligt mødt med forpagtningskontrakter, lejeaftaler, solcellekontrakter og lignende, du skal tage stilling til.

Læs kontrakten grundigt inden underskrift

Hvis du ikke giver dig selv den nødvendige tid til at læse kontrakten grundigt igennem, eller til at sætte dig ordentligt ind i de aftaler du indgår, kan det komme til at koste dyre lærepenge.

Udgangspunktet er, at du som virksomhedsejer er bundet af de aftaler, du indgår uden fortrydelsesret. Derfor bør du inden underskrift undersøge om kontrakten også er så fornuftig, som forhandleren/udvikleren /projektmedarbejderen giver udtryk for.

Vi tilbyder at læse dine kontrakter og aftaler igennem inden underskrift. Dette for at sikre, at der ikke efterfølgende opstår situationer og økonomiske konsekvenser, som du kunne have forberedt dig på.

Det kan være købsaftaler, forpagtningsaftaler, lejeaftaler (udleje af jord, leje af bygninger, staldleje mm.), solcellekontrakter og lignende.

Forpagtning og lejekontrakt

”Med en forpagtningskontrakt findes aftalen sort på hvidt.”

Ejendom & Jura, Spiras

Forpagtning og lejekontrakt

Forpagtningskontrakt

En god forpagtningskontrakt hjælper med at finde svar og løsninger på tvister og udfordringer, der opstår undervejs i forpagtningsforholdet eller efter forpagtningsforholdets ophør.
Kontakt os, og vi kan hjælpe med kontrakten.

Solceller og vindmøller

Vi oplever en stor efterspørgsel på solcelle- og vindmøllekontrakter, og vi vil med vores rådgivning gerne sikre os, at alle kunder har fået et indgående kendskab til konsekvenserne ved at indgå en aftale med en projektudvikler.

Vi har også kompetencer indenfor samarbejdsaftaler herunder samejeoverenskomster, I/S-kontrakter, ejeraftaler. Vi hjælper gerne med at imødegå konflikter ved at tage de svære samtaler om samarbejdet og evt. opløsning deraf, mens der er positive relationer.

Solceller og vindmøller - energi

Vores oplevelser er, at et godt forarbejde inden samarbejde medfører, at konflikterne i et samarbejde minimeres.

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens