Sprøjtekursus

Sprøjteopdateringskurser

Sprøjteopdateringskurser Få styr på sprøjten samt dine og dine medarbejderes tilladelser. Genopfrisk dit sprøjtebevis hvert fjerde år. Husk at opdatere dit sprøjtebevis Med reglerne om autorisation til køb, salg og anvendelse af planteværnsmidler er det vigtigt, at dit sprøjtecertifikat eller -bevis er gyldigt. Indkøb af kemi kræver nemlig sprøjtebevis/sprøjtecertifikat og gyldigt opfølgningskursus. Desuden skal alle,…

Digital drænkort

Digitale drænkort

Digitale drænkort Få dine drænkort gjort digitale, så du altid har dem ved hånden. Det sparer både tid og penge. Få digitaliseret dine drænkort Mange gamle drænkort er efterhånden ikke videre nøjagtige, da flere fixpunkter i landskabet efterhånden er forsvundet, og marker er blevet lagt sammen eller skilt ad. Kortene er desuden slidte og går…

Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug Præcisionslandbrug vinder mere og mere indpas i dansk landbrug og er blandt andet medvirkende til et højere udbytte for landmanden. Ram afgrøderne helt præcist Med anvendelse af satellitfotos, droner, GPS og andet digitalt teknisk udstyr kan landmanden styre og tilrettelægge, hvornår der fx skal sås, gødskes, sprøjtes eller høstes – alt sammen så præcist…

Markgrupper og markbesøg

Markbesøg og markgrupper

Markbesøg og markgrupper Vi mødes til individuelle markbesøg – og vi opretter gerne nye markgrupper, hvor du kan sparre med dine landmandskolleger. Markbesøg Vi tilbyder individuelle markbesøg, hvor vores konsulent enten går i marken sammen med dig eller alene. Her finder vi svar på alle dine spørgsmål. Vores viden favner bredt om din bedrift inklusiv…

Markplaner og gødningsplaner

Mark- og gødningsplaner

Mark- og gødningsplaner Grundlaget for næste sæsons planlægning starter den dag, hvor du går i gang med at udarbejde din mark- og gødningsplan. Vi skaber overblik i marken Det kan være svært at huske alt fra A-Z, så brug os som en ekstra hjælp til at udarbejde bedriftens markplan, herunder planlægning af afgrøde- og sortvalg…

Grovfoder

Grovfoder

Grovfoder Vi har solid erfaring med produktion af grovfoder og vil derfor være din optimale sparringspartner ved både økologisk og konventionel drift. Grovfoder Foder udgør den største omkostning på de fleste kvægbedrifter. Det er grundlaget for mælkeproduktionen, hvorfra størstedelen af indtægterne kommer. Derfor er optimal anvendelse helt central for en god produktionsøkonomi. Den langsigtede foderoptimering…

Planteavlsrådgivning

Rådgivning, salgsafgrøder og grovfoder

Rådgivning, salgsafgrøder og grovfoder Vi rådgiver bredt om både salgsafgrøder og grovfoder indenfor konventionel og økologisk drift med fokus på din bundlinje. Vi er konstant opmærksomme på, hvad der sker i marken, og vi er opdateret på den nyeste viden inden for præcisionsjordbrug og digitale løsninger. Vi er skarpe på mark- og gødningsplaner og tilbyder…

Salgsafgrøder

Salgsafgrøder

Salgsafgrøder Vi tilbyder aktuel og konkret rådgivning med fokus på dine salgsafgrøder. I marken undrer vi os Hos Spiras rådgiver vi bredt i de fleste afgrøder; korn, majs, raps, frøavl, hestebønner m.m. med fokus på din produktionsøkonomi. Vi er konstant opmærksomme på, hvad der sker i marken, og vi er opdateret på den nyeste viden.…