Markbesøg og markgrupper

Vi mødes til individuelle markbesøg – og vi opretter gerne nye markgrupper, hvor du kan sparre med dine landmandskolleger.

Markbesøg

Vi tilbyder individuelle markbesøg, hvor vores konsulent enten går i marken sammen med dig eller alene. Her finder vi svar på alle dine spørgsmål.

Vores viden favner bredt om din bedrift inklusiv alle relevante hensyn til gødning, kemi, efterafgrøder m.v.

Kontakt planteavlsafdelingen
Markgrupper og markbesøg

Vi stikker fingeren i jorden i dine marker, og hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger.

Markgrupper og markbesøg

Typiske emner på et markbesøg

  • Strategi for gødskning og planteværn
  • Strategi for rodukrudt
  • Diskussion af sædskifte og sædskiftesygdomme
  • Planlægning og vurdering af efterafgrøder
  • Vurdering af krydsoverensstemmelseskrav for ejendommen
  • Udviklingsmuligheder
  • Kornopbevaring og logistik
  • og meget mere

”Vi hjælper gerne med at oprette nye markgrupper, hvor du kan spare med dine landmandskolleger.”

Planteavlsrådgiverne, Spiras

Markgrupper

Hvis du ønsker at sparre med dine landmandskolleger, kan du vælge at blive medlem af en markgruppe.

Markgruppen består af 5-8 personer, som mødes hos hinanden 6-7 gange i løbet af vækstsæsonen. Sammen med en planteavlskonsulent gennemgås markerne og aktuelle emner diskuteres.

Kontakt os endelig, hvis du gode idéer til nye markgrupper.

Markgrupper og markbesøg

Kontakt

Carsten Clausen Kock

Afdelingschef, planteavl

Vojens

Finn Olsen

Teamleder, planteavl

Vojens

Poul Erik Nielsen

Teamleder, planteavl

Aabenraa