Præcisionslandbrug

Præcisionslandbrug vinder mere og mere indpas i dansk landbrug og er blandt andet medvirkende til et højere udbytte for landmanden.

Ram afgrøderne helt præcist

Med anvendelse af satellitfotos, droner, GPS og andet digitalt teknisk udstyr kan landmanden styre og tilrettelægge, hvornår der fx skal sås, gødskes, sprøjtes eller høstes – alt sammen så præcist som muligt.

Ud fra de tildelingskort, planteavlsrådgiverne udarbejder, rammes afgrøderne lige der, hvor behovet er. Det er fx muligt at flytte gødningen fra hegn, lavninger eller sandpletterne til de områder, hvor der skal doseres mere og det giver derfor rigtig god mening af benytte sig af GPS til styring af sprøjtning, gødning og såning.

Kontakt os, og hør mere
Præcisionslandbrug

Præcis timing, geografisk præcision og præcis dosering danner grundprincipperne i præcisionsjordbrug.

”Det er bare med at turde hoppe ud i det. Vi står klar til at hjælpe.”

Rasmus Storck, planteavlskonsulent hos Spiras

Præcisionlandbrug

Højere udbytte – lavere omkostninger

Præcisionslandbrug er ikke blot medvirkende til et højere udbytte for landmanden. Der spares også på omkostningerne til brændstof, gødning, pesticider – og i det hele taget tidsforbruget i marken.

Præcisionslandbrug er effektivisering og baner vejen for et landbrug med en positiv effekt i forhold til miljø, natur og klima.

Kontakt

Carsten Clausen Kock

Afdelingschef, planteavl

Vojens

Finn Olsen

Teamleder, planteavl

Vojens

Poul Erik Nielsen

Teamleder, planteavl

Aabenraa