Spar Bonde Indkøbsklub

Spar Bonde Indkøbsklub Få fordelagtige rabataftaler på gødning og landbrugsdiesel samt mulighed for attraktive og lave priser på planteværnsmidler, såsæd og andet. Spar Bonde Indkøbsklub til dig Vi ved, at samhandel giver lavere priser, og det er grundideen for Spar Bonde Indkøbsklub. Her sender vi en stor samlet ordre i udbud hos forskellige leverandører for…

Økologi

Økologi

Økologi Vores økologiske team byder ind med mange års erfaring inden for den brede økologiske rådgivning. Vi deltager også gerne, når du har brug for sparring i marken inden for økonomi og regnskab – og har du brug for hjælp til at håndtere regler og miljøordninger, finder vi også gerne din sparringspartner til det.

Økologi

Økologisk rådgivning

Økologisk rådgivning på alle områder Uanset om du lige er startet som økolog, eller du har flere år bag dig som økologisk landmand, skal arbejdet gøres anderledes end i det konventionelle landbrug. Brug vores økologiske team Vores økologiske team giver gode råd og hjælper med at tænke fremad inden for økologisk landbrug. Vi giver råd,…

Planteanalyser

Planteanalyser

Styrk dine planter med en planteanalyse Planteanalyser kan fintune afgrødernes vilkår, og være med til at bestemme brugen af mikronæringsstoffer – eller en besparelse af disse. Hvorfor planteanalyse? Alle landmænd vil have mest muligt ud af sine afgrøder, og det er derfor vigtigt at have fokus på planterne og den rette næringsstofforsyning. Ud fra resultatet…

Veris-Scanner

Veris-scanner

Veris-scanner Få scannet og kortlagt dine marker præcist med Veris-scanner. Dermed optimerer du markernes potentiale. Hvad er en Veris-scanner? Veris-scanneren er en lille vogn med påmonteret sensor. Sensoren kører 2-3 cm i jorden, bag en tallerken, som skærer en rille i jorden. Scanningen kan foretages det meste af året, da den ikke laver stor afgrødeskade.…

Jordprøver

Jordprøver

Jordprøver – GPS eller almindelige Jordprøver er afgørende for optimering af din jord. Vi kan tage jordprøver for dig eller analysere dine egne prøver. Optimal tildeling af kvælstof Hidtil har manglen på kvælstof været en stopklods for vores udbytte i marken. Nu, hvor vi har fået tildelt en større N-kvote, er det let at tro,…

Analyser

Analyser

Analyser Vi tilbyder analyser af en række områder, herunder jordprøver, husdyrgødning, tørstofindhold i majs, mangan- og fosformangel m.m. Er der andre emner i din planteavl, du ønsker analyse på, så tøv ikke med at kontakte os.

Gylleanalyser

Gylleanalyser Vil du optimere dine gødningsplaner og dermed få et større udbytte, kommer du ikke uden om en gylleanalyse. Analysen kan du også bruge, når du skal handle gylle. Kend værdien af din husdyrgødning Ofte indeholder gylle ikke præcist de næringsstoffer, som der regnes med i normtallene. En analyse af det reelle indhold kan vise,…

Sprøjtekursus

Sprøjteopdateringskurser

Sprøjteopdateringskurser Få styr på sprøjten samt dine og dine medarbejderes tilladelser. Genopfrisk dit sprøjtebevis hvert fjerde år. Husk at opdatere dit sprøjtebevis Med reglerne om autorisation til køb, salg og anvendelse af planteværnsmidler er det vigtigt, at dit sprøjtecertifikat eller -bevis er gyldigt. Indkøb af kemi kræver nemlig sprøjtebevis/sprøjtecertifikat og gyldigt opfølgningskursus. Desuden skal alle,…

Digital drænkort

Digitale drænkort

Digitale drænkort Få dine drænkort gjort digitale, så du altid har dem ved hånden. Det sparer både tid og penge. Få digitaliseret dine drænkort Mange gamle drænkort er efterhånden ikke videre nøjagtige, da flere fixpunkter i landskabet efterhånden er forsvundet, og marker er blevet lagt sammen eller skilt ad. Kortene er desuden slidte og går…