Grovfoder

Vi har solid erfaring med produktion af grovfoder og vil derfor være din optimale sparringspartner ved både økologisk og konventionel drift.

Grovfoder

Foder udgør den største omkostning på de fleste kvægbedrifter. Det er grundlaget for mælkeproduktionen, hvorfra størstedelen af indtægterne kommer. Derfor er optimal anvendelse helt central for en god produktionsøkonomi.

Den langsigtede foderoptimering handler ikke kun om foderplaner og foderkontroller, men om at tage udgangspunkt i bedriften som helhed, under hensyntagen til såvel køernes som markens potentiale.

Hos Spiras arbejder vi sammen tværfagligt for at sikre sammenhæng hele vejen rundt, så vi får mest muligt ud af de rammer og ressourcer du har mht. mark, stald, besætning og mennesker.

Kontakt en rådgiver
Grovfoder

”Planlægning, udførsel og opfølgning er de bærende søjler i den fortsatte udvikling og optimering.”

Spiras’ grovfoderteam hos Planteavl

Grovfoder

Din sparringspartner

Afdelingens uvildige specialister i grovfoder er oplagte sparringspartnere i forhold til at fastholde fokus på:

  • Sædskifte og jordens frugtbarhed
  • Det gode og rettidige håndværk i marken
  • Udnyttelse af de teknologiske muligheder
  • Bundlinjen i grovfoderproduktionen

Sammen med din kvægbrugsrådgiver sætter vi målet for produktionen. Vi aftaler, hvem der gør hvad, for at sikre, at du får mest muligt ud af dine foderpenge. Vi tager gerne udgangspunkt i dine udbytteregistreringer fra marken og dine foderanalyser fra stakken for at optimere fordringen bedst muligt.

Grovfodernyt – vi holder dig opdateret

Spiras udgiver løbende nyhedsbreve, der omhandler højaktuelle problemstillinger.

Vores dygtige rådgivere har hele tiden fingeren på pulsen og holder dig opdateret. Vi inddrager i høj grad erfaringer og resultater fra vores netværk.

Nyhedsbrevene kræver abonnement og sendes direkte til dig.

Kontakt os, og bliv tilmeldt nyhedsbrevet
Salgsafgrøder og grovfoder

Kontakt

Erik Mikkelsen

Planteavlskonsulent

Vojens

Hans Kristian Skovrup

Planteavlskonsulent

Vojens

Jens Good

Planteavlskonsulent

Aabenraa

Lisbeth Møller Kjær

Planteavlskonsulent

Kolding

Nis Callesen

Planteavlskonsulent

Aabenraa

Torben Viuf

Planteavlskonsulent

Vojens

Valborg Schmidt

Planteavlskonsulent

Vojens