Planteanalyser

Planteanalyser

Styrk dine planter med en planteanalyse Planteanalyser kan fintune afgrødernes vilkår, og være med til at bestemme brugen af mikronæringsstoffer – eller en besparelse af disse. Hvorfor planteanalyse? Alle landmænd vil have mest muligt ud af sine afgrøder, og det er derfor vigtigt at have fokus på planterne og den rette næringsstofforsyning. Ud fra resultatet…

Veris-Scanner

Veris-scanner

Veris-scanner Få scannet og kortlagt dine marker præcist med Veris-scanner. Dermed optimerer du markernes potentiale. Hvad er en Veris-scanner? Veris-scanneren er en lille vogn med påmonteret sensor. Sensoren kører 2-3 cm i jorden, bag en tallerken, som skærer en rille i jorden. Scanningen kan foretages det meste af året, da den ikke laver stor afgrødeskade.…

Jordprøver

Jordprøver

Udnyt din jords potentiale med jordprøver Jordprøver er en vigtig del af den samlede pallette. Med jordprøver får du overblik over jordens reaktions-, fosfor-, kali- og magnesiumtal, og du kan dermed optimere din kalkning og gødningstildeling. Optimal tildeling af kvælstof Hidtil har manglen på kvælstof været en stopklods for vores udbytte i marken. Nu, hvor…

Analyser

Analyser

Analyser Vi tilbyder analyser af en række områder, herunder jordprøver, husdyrgødning, tørstofindhold i majs, mangan- og fosformangel m.m. Er der andre emner i din planteavl, du ønsker analyse på, så tøv ikke med at kontakte os.

Gylleanalyser

Gylleanalyser Vil du optimere dine gødningsplaner og dermed få et større udbytte, kommer du ikke uden om en gylleanalyse. Analysen kan du også bruge, når du skal handle gylle. Kend værdien af din husdyrgødning Ofte indeholder gylle ikke præcist de næringsstoffer, som der regnes med i normtallene. En analyse af det reelle indhold kan vise,…