Analyser

Vi tilbyder analyser af en række områder, herunder jordprøver, husdyrgødning, tørstofindhold i majs, mangan- og fosformangel m.m.

Er der andre emner i din planteavl, du ønsker analyse på, så tøv ikke med at kontakte os.

Find din planteavlskonsulent

Gylleanalyser

Vil du optimere dine gødningsplaner og dermed få et større udbytte, kommer du ikke uden om en gylleanalyse.

Jordprøver

Jordprøver er afgørende for optimering af din jord. Vi kan tage jordprøver eller analysere dine egne prøver.

Planteanalyser

Planteanalyser kan fintune afgrødernes vilkår, og være med til at bestemme brugen af mikronæringsstoffer – eller en besparelse af disse.

Veris-scanner

Få scannet og kortlagt dine marker præcist med Veris-scanner. Dermed optimerer du markernes potentiale.