Veris-scanner

Få scannet og kortlagt dine marker præcist med Veris-scanner. Dermed optimerer du markernes potentiale.

Hvad er en Veris-scanner?

Veris-scanneren er en lille vogn med påmonteret sensor. Sensoren kører 2-3 cm i jorden, bag en tallerken, som skærer en rille i jorden. Scanningen kan foretages det meste af året, da den ikke laver stor afgrødeskade.

Data bliver kalibreret og kontrolleret med nøje udvalgte jordprøver, der indsendes til laboratorium og statiske beregninger.

Veris-Scanner
Veris-scanner

Veris-scanner og jordprøver

At bestemme jordprøveresultater er svært og baseres ofte på en vurdering fra den person, der har udtaget jordprøven sammen med Den Danske Jordklassificering.

Ved at benytte en Veris-scanner kan vi koble data fra denne sammen med jordprøveresultater fra laboratoriet og dermed udarbejde kalkkort med mere nøjagtige jordtyper i beregningerne.

Vil du høre mere om dette, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt planteavl, og hør mere

”Optimér dine markers potentiale med en Veris-scanning.”

Spiras Planteavl

EC, Soil electricial conductivity

EC måler salte i jorden og jordens evne til ombytning af cat-ionér, dvs. metal-atomer. Med kendskab til jordens rådighed af næring, kan gødningstildeling optimeres med en graduering af gødning. Ved kombination af biomasse-kort kan EC kort give et godt indblik i markens gødningstilstand.

I forsøg viser graduering af gødning et merudbytte på ca. 1 hkg/ha, afhængig af markens variation.

Veris-Scanner
Veris-Scanner

Organisk materiale

Det organiske materiale i jorden har en klar indvirkning på jordens egenskaber. Det består af næsten 60 % kulstof (C) og stammer fra planterester, der er blevet nedbrudt af mikroorganismer. Det organiske materiale har betydning for jordens egenskaber, fx

  • struktur og stabilitet
  • vandkapacitet og afdræning
  • jordbearbejdning
  • næringsreserver

Højde- og hældningskort

Højde- og hældningskort  viser markens tendens til erosion, og har typisk en god sammenhæng med ledningsevnen og det organiske materiale i jorden.

Kortet kan også bruges til at udarbejde udsædskort fra. I lavninger kan udsædsmængden typisk sænkes, mens den kan øges på skråninger og bakketoppe.

Veris-scanner

Kontakt

Carsten Clausen Kock

Afdelingschef, planteavl

Vojens

Finn Olsen

Teamleder, planteavl

Vojens

Poul Erik Nielsen

Teamleder, planteavl

Aabenraa