Jordprøver - GPS eller almindelige

Jordprøver er afgørende for optimering af din jord. Vi kan tage jordprøver for dig eller analysere dine egne prøver.

Optimal tildeling af kvælstof

Hidtil har manglen på kvælstof været en stopklods for vores udbytte i marken. Nu, hvor vi har fået tildelt en større N-kvote, er det let at tro, at det automatisk vil give stigende udbytter. Det er der dog ingen garanti for, da der også er andre begrænsninger; planternes roddybde, svampesygdomme og vandforsyningen m.v.

Også makro- og mikro-næringsstoffer er begrænsende. Derfor er det vigtigt at kende markernes ”pulje” af næringsstoffer og deres tilgængelighed i jorden for, at man som landmand kan gøre tildelingen optimal. Ellers risikerer man simpelthen, at det ekstra kvælstof ikke virker.

Jordprøver

Ved GPS jordprøver bliver der taget 1-2 prøver pr. ha bundet op på GPS-koordinater, og derfor får du et meget nøjagtigt billede af, hvordan næringsstofferne og reaktionstallene fordeler sig i hver mark.

Jordprøver

Få din jord i topform

Med jordprøver får du styr på jordens indhold af næringsstoffer og deres tilgængelighed. Du kan dermed optimere tildeling af de næringsstoffer, som er en forudsætning for optimal udnyttelse af det ekstra kvælstof.

Vi anbefaler, at du tager jordprøver hvert 5. år. Har du en kvægejendom, hvor du udbringer 2,3 DE/ha, er kravet hvert 4. år.

Kontakt os, og hør mere

”Nogle vælger at droppe jordprøver for at spare, men det er dyrt i længden, for de kalker i blinde og dermed er der stor risiko for at kalke forkert. Det koster udbytte.”

Morten Steg, planteavlsrådgiver hos Spiras

Udtagning af jordprøver

Du kan få os til at udtage jordprøver (manuelle eller GPS) eller du kan selv udtage jordprøverne og aflevere dem til analyse på vores kontor.

Vælger du, at vi skal udtage GPS jordprøver, kan vi samtidig udarbejde tildelingskort, du kan bruge i dit GPS-system eller sende til din maskinstation.

Udtager du selv dine jordprøver, kan du låne jordspyd hos os og samtidig få udleveret jordprøveposer og bestillingsark.

Jordprøver

Kontakt

Carsten Clausen Kock

Afdelingschef, planteavl

Vojens

Finn Olsen

Teamleder, planteavl

Vojens

Poul Erik Nielsen

Teamleder, planteavl

Aabenraa