Udnyt din jords potentiale med jordprøver

Jordprøver er en vigtig del af den samlede pallette. Med jordprøver får du overblik over jordens reaktions-, fosfor-, kali- og magnesiumtal, og du kan dermed optimere din kalkning og gødningstildeling.

Optimal tildeling af kvælstof

Hidtil har manglen på kvælstof været en stopklods for vores udbytte i marken. Nu, hvor vi har fået tildelt en større N-kvote, er det let at tro, at det automatisk vil give stigende udbytter. Det er der dog ingen garanti for, da der også er andre begrænsninger; planternes roddybde, svampesygdomme og vandforsyningen m.v.

Også makro- og mikro-næringsstoffer er begrænsende. Derfor er det vigtigt at kende markernes ”pulje” af næringsstoffer og deres tilgængelighed i jorden for, at man som landmand kan gøre tildelingen optimal. Ellers risikerer man simpelthen, at det ekstra kvælstof ikke virker.

Jordprøver

Ved GPS jordprøver bliver der taget 1-2 prøver pr. ha bundet op på GPS-koordinater, og derfor får du et meget nøjagtigt billede af, hvordan næringsstofferne og reaktionstallene fordeler sig i hver mark.

Analyser

Få din jord i topform

Med jordprøver får du styr på jordens indhold af næringsstoffer og deres tilgængelighed. Du kan dermed optimere tildeling af de næringsstoffer, som er en forudsætning for optimal udnyttelse af det ekstra kvælstof.

Vi anbefaler, at du tager jordprøver hvert 4 – 5. år. Har du en kvægejendom, hvor du udbringer 2,3 DE/ha, er kravet hvert 4. år.

Kontakt os, og hør mere

”Nogle vælger at droppe jordprøver for at spare, men det er dyrt i længden, for de kalker i blinde og dermed er der stor risiko for at kalke forkert. Det koster udbytte.”

Morten Steg, planteavlsrådgiver hos Spiras

GPS-udtagning af jordprøver (1 – 2 prøver pr. ha)

GPS-jordprøver giver et detaljeret overblik over jordens næringsstofmæssige tilstand, og den mulige graduerede kalkning og gødskning kan over tid være med til at udligne variationer i jordens næringsstoftal og kalkbehov.

Hvad får du?

  • Et detaljeret kort, der viser variationen af næringsstoffer og kalkbehovet i markerne
  • Et gradueret kalkkort og tilhørende filer, som maskinstationen kan anvende til positionsbestemt kalkning
  • En analyserapport med analyseresultater og kommentarer
  • Resultaterne overføres til Mark-online, så de kan bruges aktivt i din gødningsplanlægning.

Jordprøverne analyseres som standard for Rt, Pt, Kt og Mgt. Andre analyser kan tilvælges fx teksturanalyse, humusindhold, lerprocent, kobbertal og bortal.

Jordprøver ATV
Jordprøver - kort

GPS jordprøver RT-kort

Jordprøver - kort

GPS kalkkort

Jordprøver - kort

Almindeligt jordprøvekort

Jordprøver

Almindelige jordprøver (1 prøve pr. 3 ha)

Ønsker du et overblik over dine jordbundstal, tilbyder vi at udtage almindelige jordprøver.

Hvad får du?

  • Et markkort, hvor analyseresultaterne er plottet ind
  • En analyserapport med kalkplan og kommentarer til de enkelte analyser
  • Resultaterne overføres til mark-online, så de kan bruges aktivt i din gødningsplanlægning

Jordprøverne analyseres som standard for Rt, Pt, Kt og Mgt. Andre analyser kan tilvælges fx teksturanalyse, humusindhold, lerprocent, kobbertal og bortal.

Prøver på undtagelsesbrug (1 prøve pr. 5 ha)

Gør du brug af kvægundtagelsen med 230 kg N / ha, tilbyder vi udtagning af de lovpligtige jordprøver.

Hvad får du?

  • Et kort med analyseresultater og tilhørende analyserapport
  • Analysebevis som dokumentation

Jordprøver til Arlagården

Vi tilbyder udtagning af jordprøver i forbindelse med klimatiltag inden for Arlagården. Jordprøverne analyseres for TOC (Total Organic Carbon).

Du modtager et kort med prøveangivelse og analysebevis som dokumentation over for Arla. Prøverne skal udtages hvert 7. år.

Hent folderen om jordprøver
Jordprøver

Kontakt

Britt Damgaard Lauritzen

Planteavlskonsulent

Kolding

Janni N. Nielsen

Planteavlskonsulent

Vojens

Melanie Ejsing

Planteavlskonsulent

Vojens

Mia Hou-Jensen

Planteavlssekretær

Vojens

Nina Ullerup

Assistent, planteavl

Aabenraa

Petra Gutt

Planteavlskonsulent

Kolding

Rasmus Storck

Planteavlskonsulent

Aabenraa