Gylleanalyser

Vil du optimere dine gødningsplaner og dermed få et større udbytte, kommer du ikke uden om en gylleanalyse. Analysen kan du også bruge, når du skal handle gylle.

Kend værdien af din husdyrgødning

Ofte indeholder gylle ikke præcist de næringsstoffer, som der regnes med i normtallene. En analyse af det reelle indhold kan vise, om der er behov for justeringer af gødningsplanen.

Kun ved at vide nøjagtigt hvad marken reelt tilføres af næringsstoffer i husdyrgødning, har du mulighed for at optimere og finpudse din gødningsplan.

Skal du modtage eller afsætte gylle er en analyse af gyllen oftest en selvfølge, så parterne er enige om, hvad der modtages/afgives.

Kontakt en konsulent
Gylleanalyse
Gylleanalyse

Udtagning af gylleprøver

Når du udtager prøven, skal du sikre dig, at 1 liter repræsenterer gylletankens indhold. Det kan være svært, så det er derfor vigtigt, at du sørger for, tanken er velomrørt og at der udtages flere delprøver. Det er især vigtigt for fosfor, totalkvælstof og tørstof, mens det er mindre vigtigt for ammoniumkvælstof og kalium.

Delprøverne blandes i en spand, hvorefter du udtager den prøve, der sendes til analyse.

Ønsker du derimod kun at kende indholdet af ammoniumkvælstof, anbefaler vi, at du ikke omrører tanken, og udtager prøven under flydelaget.

Gylleprøven skal transporteres hurtigst muligt, og bør opbevares på køl fra udtagning til indsendelse, så næringsstofferne ikke ændrer sig.

Gylleprøver kan afleveres hos planteavlskontoret i Vojens, Aabenraa, Kolding og Odense. Husk at kontakte din planteavlskonsulent inden aflevering.

Kontakt

Carsten Clausen Kock

Afdelingschef, planteavl

Vojens

Finn Olsen

Teamleder, planteavl

Vojens

Poul Erik Nielsen

Teamleder, planteavl

Aabenraa