You are here:

Tilskuds- og projektrådgivning

Hvert eneste år gives der enorme summer til tilskudsområdet. Vil du have adgang til disse midler, kræver det tålmodighed, overblik og en kompetent ansøgning til de relevante tilskudsområder. Du skal være på forkant og klar til at indgive ansøgningen i det helt rette øjeblik, ellers mister du muligheden for tilskud.

Tilskud til projekter

Der er mange muligheder for landmænd for at opnå tilskud til forskellige projekter. Spiras hjælper dig med at komme godt gennem et projekt- og tilskudsforløb, hvor vi tilbyder hjælp til udarbejdelse af ansøgninger.

Derudover hjælper vi med projektstyringen således, at vilkår og regler bliver overholdt, hvilket er med til at sikre, at tilskuddet kan udbetales.

Det gælder om at få de midler, der er afsat til tilskud, ud og gøre gavn hos landmændene. Vi har kendskabet til reglerne til stor gavn for kunderne.

Kontakt vores projektkonsulenter
Tilskud og projekter

”Tilskudsområdet er ret firkantet, og man skal have sat sig ind i reglerne; til gengæld kan der hentes store summer hjem til udvidelser, ombygninger eller andet.”

Inger Knude, miljø- og projektkonsulent hos Spiras

Tilskud - Niels Blem Sørensen

Regler og vilkår gælder …

Det kan betale sig at holde sig opdateret omkring mulighederne for tilskud, for der kan være en ordning, man kan drage fordel af. Når det så er sagt, så er der mange regler, man skal være opmærksom på, når man vil søge om tilskud, og når man har opnået tilsagn om tilskud.

Er der opnået tilsagn om tilskud, er der en række vilkår, der skal overholdes, for at tilskuddet kan udbetales i slutningen af ens projekt. Er man ikke opmærksom på disse regler, kan man risikere en reduktion af tilskuddet eller i værste fald, at tilskuddet bortfalder.

Grønne proteiner

Vi deltager i projektet Bioraffinering Greenlab Skive.
Det er et projektmodningsprojekt, der skal afklare mulighederne for at etablere et grønt bioraffinaderi til fremstilling af græsprotein til foder.

Læs om ordningen her: https://agriculture.ec.europa.eu/common agricultural policy/rural development_da

bioraffinering greenlab skive

Spiras kan hjælpe dig hele vejen igennem projektet.

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over tilskudspuljer, der er relevante for dig, samt hvornår der er mulighed for at søge om tilsagn. Vi hjælper også gerne med udarbejdelse af ansøgninger samt vejledning om, hvilke vilkår og regler, der er gældende for netop dit projekt. Endeligt så hjælper vi dig naturligvis også med udbetalingen af dit tilskud, når dit projekt er slut.

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding

Inger Knude

Miljø- & projektrådgiver

Kolding

Peter Aalykke Jensen

Miljø- & naturrådgiver

Vojens

Sanne Petersen (barsel)

Miljørådgiver

Aabenraa