Tinglysning

Tinglysning

Tinglysning Tinglysning er nødvendig, når du køber eller sælger jord eller fast ejendom. Tinglysning betyder, at handlen er retsgyldig. Tinglysning af ejendomshandel Man skal tinglyse en ejendomshandel for at sikre rettighederne og interesserne for både køber og sælger. Tinglysningen betyder, at ejendomsoverdragelsen bliver registreret hos tinglysningsretten og dermed offentligt tilgængelig. Ved tinglysning bliver vilkårene i…

Salg af ejendomme

Salg af ejendomme

Salg af ejendomme Der er mange aspekter ved salg af ejendom. Vi ser på det hele i samarbejde med Spiras’ specialister på ejendomsområdet. Handel med fast ejendom I forbindelse med salg af din ejendom kigger vi sammen de juridiske og økonomiske forhold igennem. Vi ser på, om skiftet sker inden for familien eller om det…

Køb af ejendom

Køb af ejendomme

Køb af ejendomme Skal du købe ny ejendom, er det vigtigt at få beslutningsgrundlaget på plads. Handel med fast ejendom Der er mange penge på spil, når en ejendomshandel skal gennemføres. I tæt samarbejde med Spiras’ økonomikonsulenter og juridiske afdeling ser vi på, om investeringen er rentabel set i lyset af din aktuelle strategi. Der…

Køb og salg af ejendomme

Køb og salg af ejendomme

Køb og salg af ejendomme Juridisk bistand i forbindelse med en købsaftale ved køb eller salg af din landbrugsejendom, kan spare dig for mange ubehagelige overraskelser i forbindelse med en ejendomshandels berigtigelse. Vi rådgiver både købere og sælgere i forbindelse med ejerskifte og generationsskifter inden for landbruget.