Finansiering og formuerådgivning

Vores virksomhedsøkonomer og -rådgivere har mange års erfaring inden for finansiering i landbrug. Vi rådgiver uvildigt og uafhængigt om investeringer, finanser og formue til alle typer af landbrug.

Uvildig risikovurdering

Vil du drive godt landmandskab, skal du være dygtig til at integrere og styre den finansielle del af bedriften. Du skal have fokus på den samlede økonomi og være i stand til at træffe beslutninger baseret på viden og din virksomhedsstrategi.

Hos Spiras kender vi finansmarkedet, banker og kreditforeninger og hjælper dig med at lave en uvildig risikovurdering af din finansiering og lægge strategien for din landbrugsvirksomheds fremtid.

Vi kan hjælpe dig med at lave en uvildig risikovurdering af dine ønskede investeringer og finde ud af, hvordan de vil påvirke din virksomhed og økonomi fremadrettet. Vi følger løbende med i de muligheder og faldgruber, der byder sig inden for den finansielle sektor samt de anbefalinger, der løbende kommer fra AgroMarkets vedrørende finansiering.

Kontakt vores specialister
Finansiering og formuerådgivning

”Du må gerne stille krav til din rådgiver. Vi giver nemlig plads til den individuelle personlige rådgivning, der skaber tryghed mellem dig og os.”

Jørgen Thorø, økonomikonsulent hos Spiras

Finansiering og formuerådgivning

Bankskifte

Er det bankskifte, du har i tankerne, så har vi fingeren på pulsen og ved, hvordan vi sammen kan arbejde hen mod både en bedre rente og bidragsbetalinger for dig.

Sammen afdækker vi dine behov og beskriver historikken på din bedrift. Vi ser også nærmere på dine ønsker for fremtiden, så det gerne munder ud i gode besparelser på både rente og bidragsbetalinger.

Vi sender dine seneste års regnskaber og budgetter til den eller de relevante banker, som så regner på din egenkapital og vurderer indtjeningsevnen. Ofte kommer banken på besøg hos dig, for at se nærmere på dit produktionsapparat mm.

I dag kan papirerne ordnes digitalt, så muligheden for at have bank længere væk rent geografisk er øget – og langt de fleste skift forløber helt gnidningsløse.

Investeringsrådgivning

En investering skal baseres på et gennemarbejdet beslutningsgrundlag. Både når det gælder maskiner, udvidelse af staldanlæg, tilkøb af ejendom – eller investering i en ny driftsgren.

Beslutningsgrundlaget for din investering tager udgangspunkt i virksomhedens økonomiske situation samt de risici, der er acceptable for dig. Dertil kommer investeringens størrelse og det forventede afkast.

Sammen med dig vurderer vi også hvordan dit projekt/ din investering passer til din bedrift og dit virksomhedskoncept. Og vi hjælper med evt. tilretninger til projektet:

  • Sparring på projektideer
  • At sikre dig et fyldigt og retvisende grundlag for beslutningstagning
  • At fremstille et præsentabelt, retvisende og overbevisende materiale til pengeinstitut og kreditforening
Finansiering og formuerådgivning

BusinessRate

BusinessRate er et unikt og specialudviklet værktøj til screening og rating af din virksomheds økonomiske styrke og robusthed.

BusinessRate giver en objektiv vurdering af din virksomheds økonomisk styrke, identificerer potentialer, giver ”early warnings” på områder, der kræver særlig opmærksomhed, og kan forbedre adgangen til finansiering/kapital.

Læs mere om BusinessRate
Finansiering og formuerådgivning

Skal vi gennemgå dit lånetilbud med dig?

Vi hjælper med at gennemgå lånetilbud, som enten kan komme fra banken eller som ofte fra kreditforeningen. Det er vigtigt at få tilbuddet gennemgået, da der her kan være mange faldgruber såsom pantsætning, kurser, omkostninger mv.

Øvrige punkter, som vores finansteam er ekstra opmærksomme på, når de gennemgår lånetilbud, er bidragssats, kursskæring samt fastkursaftaler.

Vi drøfter gerne dokumenterne med dig, således du er sikret den rette forståelse og ved, hvad du siger ja eller nej til.

Formuerådgivning

Vi rådgiver også om formuemæssige forhold og analyserer gerne dine indkomstforhold efter overgangen til fx pension. Vi kigger også ud over de traditionelle pensionsopsparinger og ser, hvad der fx er opsparet i landbruget og andre steder.

Til forskel for en del banker kan vi arbejde med din samlede økonomi, og dermed skabe et fuldt overblik over din og familiens økonomiske situation.

Kontakt

Claus Bech Jensen

Afdelingschef, virksomhedsøkonomi & strategi

Kolding