Strategi og handlingsplaner

Få overblik over de strategiske muligheder for din bedrift. Vi tager udgangspunkt i dine og din families personlige visioner og mål for jeres tilværelse.

Tag føring med den rette strategi

En god strategi hjælper med at holde fokus og retning i alle beslutninger, og fungerer samtidig som et vigtigt pejlemærke.

Vil du tjene penge og have styr på omkostningerne er det en rigtig god idé at have en strategiplan. Den beskriver mission, vision og værdier samt tilvalg, fravalg og konkrete handlinger, der skal til for at nå virksomhedens mål.

Kontakt en rådgiver
Strategi og handlingsplan

Har du behov for at blive udfordret på dine strategier og handlingsplaner, så kontakt os for
en dialog om det, du arbejder med lige nu.

Strategi og handlingsplan

Din nutid og fremtid

Virksomhedsrådgiverne i Spiras arbejder sammen i et team, hvor den enkelte kunde er i fokus. Vi ser på, hvordan den bedste fremtid skabes for den enkelte kunde ud fra de unikke muligheder, hver enkelt virksomhed har. Vi kigger frem i tiden – fra staldgangen og hele vejen op i helikopteren.

Hver rådgiver har sine spidskompetencer, derfor bringer vi den rådgiver i spil, som passer bedst til opgaven. Vi arbejder bredt inden for alle faggrupper, og vi har fokus på at komme hele vejen rundt om virksomheden.

Det er målet, der er vigtigt – så finder vi vejen sammen.

Dialog om handlingsplan

Står du for at skulle tage beslutninger for din virksomhed, der handler om:

  • omlægning af driften/produktionen
  • store investeringer
  • generationsskifte
  • strategi på kort eller lang sigt

kan du drøfte det med os.

Vi følger op på, at det aftalte igangsættes og udføres i dagligdagen. Planer og oplæg om optimering af virksomheden ikke har værdi før de implementeres i dagligdagen. Det kræver samarbejde, dialog, inddragelse og ejerskab af alle i virksomheden, hvis et fælles mål skal realiseres.

Strategi og handlingsplaner

”Tillid, ærlighed og nærhed er altid i fokus, når vi arbejder. Der er ikke noget, der hedder standardrådgivning. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte landmand, da alle er så forskellige.”

Ulrik Simonsen, driftsøkonomikonsulent hos Spiras

Strategi og handlingsplan

En strategiplan kan indeholde:

  • en analyse af stærke og svage sider samt muligheder og trusler
  • udviklingsmuligheder for landbruget, der fører til de beskrevne mål
  • valg af forskellige strategiske muligheder
  • personaleledelse
  • handlingsplan

Kontakt

Claus Bech Jensen

Afdelingschef, virksomhedsøkonomi & strategi

Kolding