Få et Naturtjek

Naturtjek er et enkelt redskab, som giver dig overblik over, hvordan du bedst kan beskytte og forvalte den natur, der er på din ejendom og hvordan der eventuelt kan etableres ny natur.

Hvad får jeg ud af et naturtjek?

Naturtjekket består af et besøg, hvor vi sammen tager rundt og kigger på din ejendoms naturværdier samtidig med, at vi får en snak om hvilke muligheder, der er for tiltag, som kan gavne naturen.

Efter besøget modtager du en rapport med oversigtskort, billeder og beskrivelser af naturværdierne på din ejendom samt uforpligtigende forslag til konkrete tiltag, der kan forbedre naturen. I rapporten er der et scoresystem, hvor du let kan få et overblik over ejendommens største naturværdier. Du vil også modtage et Naturtjek-skilt som du kan hænge op på din ejendom.

NaturTjek

”Vidste du, at du kan søge tilskud til naturpleje og naturprojekter på din ejendom?”

Spiras Miljø

NaturTjek

Brug Naturtjek til din ESG-rapport

Ud over, at Naturtjekket give dig overblik over naturen på din ejendom, kan Naturtjekket også bruges til at vise, at du gør en aktiv indsats for biodiversiteten på din ejendom. Dermed er du allerede godt på vej med at vise tiltag for bæredygtig udvikling i din ESG-rapport.

Hvad står ESG for?

ESG står for Environment, Social and Governance, og er en vurdering af, hvordan din virksomhed agerer i forhold til omverdenen inden for blandt andet miljø, klima, medarbejdere og ledelse.

Læs mere om ESG

ESG og din årlige ledelsesrapport

Mange virksomheder, også landbrug, er begyndt at indarbejde ESG i en årlig ledelsesrapport. Her kan du beskrive de tiltag, du allerede gør på bedriften for at optimere den bæredygtige udvikling samt uddybe, hvad du forventer at ville arbejde med af tiltag i fremtiden.

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding

Lene Egtved Andersen

Miljø- & naturrådgiver

Kolding