ESG - Environment, Social & Governance

ESG står for Environment, Social and Governance, og er en vurdering af, hvordan din virksomhed agerer i forhold til omverdenen inden for blandt andet miljø, klima, medarbejdere og ledelse.

Mød Kim, der har taget ESG-hatten på

Kim Skou Rasmussen er én af de landmænd, der allerede har taget hul på arbejdet med ESG. I videoen fortæller Kim, hvad han har fået ud af arbejdet.

“Jeg har fået hjælp af min driftsøkonom Ulrik Simonsen til at komme i gang med ESG, og det viser sig, at jeg allerede arbejder en del med området – det skal blot dokumenteres.”

“Arbejdet med ESG skaber en utrolig stor værdi for mine medarbejdere og jeg, så jeg kan kun anbefale mine kolleger at komme i gang med at arbejde med ESG.”

Kontakt en ESG-rådgiver
ESG

Tag bedriftens fremtid i dine egne hænder

Samfundet stiller stadig større krav til virksomhedernes bæredygtighed. Landbruget skal allerede leve op til en række krav og branchespecifikke standarder, hvoraf mange af disse indgår i ESG – men der er ikke faste krav eller facitlister, når det gælder ESG.

I landbruget refererer ESG til de miljømæssige, sociale og styringsmæssige faktorer, der påvirker bæredygtigheden og ansvarligheden af ​​landbrugspraksis.

Med ESG bliver du bedre værdisikret af bankerne

Landbrugsvirksomheder med fokus på ESG vurderes af finanssektoren mere værdisikre, og gør det nemmere for den finansielle sektor at dokumentere kundernes bæredygtighedsaftryk i forbindelse med fx låntagning.

Bankerne er allerede i fuld gang med at vurdere, hvilke krav de vil stille til ESG, og det er derfor vigtigt at definere den grønne profil for netop din landbrugsvirksomhed. ESG forventes at få en direkte indvirkning på landbrugets kreditratings i forhold til fremtidens investeringer.

Det lyder måske som svære og diffuse krav, men i realiteten handler en stor del af ESG om at kunne dokumentere det, du allerede gør i dag samt at være fremsynet og have en strategi- og handlingsplan for bedriften.

ESG

Når landbrugsvirksomheder tager ESG-faktorer i betragtning, kan de øge deres bæredygtighed og troværdighed, mindske deres miljømæssige fodaftryk og forbedre deres forhold til interessenter som forbrugere, investorer og samfundet som helhed.

”Få beregnet dit klimaaftryk på bedriften med Klima Baseline.”

Læs om Klima Baseline

E- Miljø

Miljømæssige faktorer i landbrug kan omfatte reduktion af klimapåvirkningen, beskyttelse af vandressourcer, bevarelse af biodiversitet, forvaltning af jordkvalitet og brug af bæredygtige landbrugsteknikker. Miljø er et stort område, og mange forskellige faktorer spiller ind.

Fx handler det om at dokumentere, hvordan landbruget arbejder med at opnå klimamålene, samt om at have fokus på, hvordan din virksomhed belaster og kan reducere sin påvirkning af vandmiljø, luftbårne emissioner som ammoniak og lugt og reduktion af støj.

I dag har de fleste bedrifter i forvejen fokus på mange af disse temaer, så brug ESG som et værktøj til at få nedskrevet disse tiltag i din ledelsesrapport. Det gør bæredygtigheden af din virksomhed synlig overfor omverdenen og er med til at efterleve de krav, som den finansielle sektor efterspørger.

ESG

Mange virksomheder, også landbrug, er begyndt at indarbejde ESG i en årlig ledelsesrapport. Her kan du beskrive de tiltag, du allerede gør på bedriften for at optimere den bæredygtige udvikling samt uddybe, hvad du forventer at ville arbejde med af tiltag i fremtiden.

ESG

S – Social

Sociale faktorer i landbruget kan omfatte sikring af ordentlige arbejdsforhold for medarbejdere, fremme af lokalsamfundets økonomiske udvikling, respekt for lokale rettigheder og kulturarv samt bidrag til fødevaresikkerhed og sunde fødevareprodukter. Det går kort sagt ud på, at du tager ansvar samt oparbejder og bevarer gode relationer til dine medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og forbrugere.

Her kan du sætte fokus på uddannelse og trivsel af dine medarbejdere, hvordan du arbejder på at være åben og imødekommende over for det omkringliggende samfund og skabe grundlaget for de arbejdsforhold, der er én af hjørnestenene i den bæredygtige udvikling.

Har du husdyr, handler det også om, hvilke tiltag du anvender for at sikre høj dyrevelfærd, sænke dødelighed og reducere antibiotikaforbrug mv

G – Governance

Styringsmæssige faktorer i landbruget handler om god ledelse og styring af driften. Dette kan omfatte etisk lederskab, gennemsigtighed og åbenhed i virksomhedens økonomi og skatteforhold, overholdelse af lovgivning og regler, og ansvarlig anvendelse af ressourcer.

Ledelse er et stort og omfattende begreb. Når vi tænker ledelse i ESG-sammenhængen, tænker vi blandt andet på udarbejdelse af strategiske handleplaner, vi tænker på årsrapporter og benchmarking – og så tænker vi på styring og anvendt regnskabsteknik.

Gårdråd

Anvender du fx gårdråd som et ledelsesmæssigt instrument, kan det være en af måderne, hvormed du kan vise, at du helt konkret anvender ledelsesmæssige og strategiske tiltag på din bedrift.

ESG

Kontakt

Carsten Friis

Virksomhedsrådgiver

Vojens

Helena Volsmann Jørgensen

Økonomisupport

Aabenraa

Henriette Fries

Miljørådgiver

Aabenraa

Holger Mikkelsen

Energi- & projektrådgiver

Vojens

Ulrik Simonsen

Driftsøkonomikonsulent

Kolding