Etableringsrådgivning

Få sparring, tryghed og en solid gennemgang af salgsopstilling, et overslagsbudget samt en screening af de miljømæssige udfordringer på ejendommen.

Overvejer du at etablere dig som selvstændig landmand?

Som kommende selvstændig landmand eller deltidslandmand står du over for at skulle træffe én af de beslutninger i livet, der kan få størst økonomisk og mental betydning for dig og dine nærmeste.

Derfor er det vigtigt, at du har udarbejdet en holdbar investerings- og handlingsplan ligesom du har tænkt over de bløde værdier. Når du har gjort det, er du klar til landmandslivet – og klar til at investere.

Kontakt en rådgiver
Etableringsrådgivning
etableringsrådgivning

Fast rådgiver og tovholder

Spiras har stor erfaring med etablering i landbruget og hjælper med den nødvendige forberedelse, så du får sammenhæng mellem dine drømme, din forretningsplan og alle juridiske spørgsmål.

Vi tilbyder en fast rådgiver som sparringspartner og tovholder for processen. Dette sikrer, at de nødvendige eksperter inddrages indenfor følgende områder:

  • Driftsøkonomi
  • Strategi
  • Skat
  • Finansiering
  • Miljø
  • Jura
  • Fagligrådgivning
  • Byggeri og teknik

”Hvis du forstår at lægge den rette strategiplan samt holde fokus og retning i dine beslutninger, er du godt på vej til at indfri virksomhedens mål.”

Rådgivning og økonomisk vejledning

Lad os hjælpe med at afdække dine behov både økonomisk og finansielt men også privat. Via et tæt samarbejde på tværs af Spiras, ser vi på dine muligheder for at etablere dig som landmand.

Vi kortlægger dine ønsker, og kobler dem sammen med, hvad ejendommen har af muligheder. Samtidig ser vi på de miljømæssige muligheder og udfordringer, der er på ejendommen ligesom vi hjælper dig med at udarbejde dine første budgetter og afdække økonomien.

Ønsker du vores hjælp til at knytte kontakt til sælgere af ejendomme, er det også muligt.

Få rabat som førstegangskøber

Er du førstegangskøber, tilbyder vi dig en gratis miljøscreening samt gennemgang af salgsopstilling og købsbudget.

Herudover giver vi 50 % rabat på de første 20 timer i forbindelse med etableringsprocessen. Disse timer kan ikke bruges til almindeligt arbejde fx bogføring, planteavlsarbejde eller andet.

Det er alene førstegangskøbere, der kan bruge denne ordning uanset om det er køb i fri handel eller i forbindelse med et generationsskifte.

Etableringsrådgivning
Etableringsstøtte

Etableringsstøtte

Landbrugsstyrelsen tilbyder en hjælpende hånd i form af etableringsstøtte, hvor unge landbrugere og gartnere kan få et tilskud på ca. 745.000 kroner, når de etablerer sig med en heltidsbedrift.

Ordningen er gældende fra 2023 – 2027, dog kan der kun ansøges én gang pr. ansøger.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for etableringsstøtte.

Kontakt

Hans Keck Holm

Økonomirådgiver

Aabenraa

Margrete Johnsen Hansen

Juniorkonsulent

Kolding

Sten-Rask Hejlskov

Teamleder, assistenter

Kolding