Budget og budgetopfølgning

Den løbende driftsøkonomiske styring og samarbejde med pengeinstitutter og kreditforeninger kræver i dag et budget med afklaring af den forventede likviditetsudvikling for det kommende år og årsresultatet.

Budget

Budgettet fra Spiras inkluderer faglige indspil på hovedproduktionsgrene og redegørelse for kapacitetsomkostninger, finansiering m.v. Der medfølger en nøjagtig beskrivelse af anvendte budgetforudsætninger, suppleret med følsomhedsberegninger og individuelle tilpasninger, for at imødekomme forskellige behov.

Vi tegner et præcist billede af de anvendte budgetforudsætninger suppleret med en række følsomhedsberegninger. Det gør det nemt for alle at forholde sig til, hvis fx mælkepris eller grisenotering udvikler sig anderledes end forventet.

Find en økonomirådgiver
Budget
Budget

Et strategisk værktøj

Budgettet er et strategisk værktøj til at afprøve muligheder og målsætninger for din virksomhed, og bør bruges aktivt i planlægningen af virksomhedens strategi.

Betydningen af budgettet som prognose for driftsresultater er blevet mere synlig, hvilket har øget efterspørgslen efter budgetter og opfølgningen på disse. Udsving i produkter fra landbruget og de anvendte råvarer kræver opfølgning og tilpasning af budgetter.

Budgettet udformes i samarbejde med dig, hvor dine målsætninger og data samt aktuelle prisniveauer indarbejdes.

”Få styr på din økonomiske situation med budgetlægning. Først derefter kan du træffe effektive beslutninger for virksomhedens fremtidige drift.”

Claus Bech Jensen, afdelingschef Virksomhedsøkonomi, Spiras

Samarbejde mellem faggrupper

Hos Spiras arbejder vi tværfagligt sammen med relevante faggrupper for at afdække alle områder af virksomheden. Vi udfordrer løbende virksomhedens niveau og muligheder for at forbedre sig.

I Spiras arbejder vi bl.a. konkret med:

  • Årsbudget, med budgetopfølgninger ud fra kundens ønsker og behov
  • Strategiske budgetter, herunder budget på udvidelser og investeringer
  • Marginalberegninger

Når dit budget er på plads, er det en god idé at gennemgå det fra tid til anden. Det kan være nødvendigt med justering i forbindelse med fx investeringer, lån eller udvidelser af virksomheden.

Budget

Få lagt et godt budget

Budgetlægning kan hjælpe dig med at få styr på din økonomiske situation, så du kan træffe effektive beslutninger for virksomhedens fremtidige drift.

Budgettet fungerer som et regnskab for fremtiden, hvor du og din revisor i samarbejde analyserer og vurderer virksomhedens drift.

Årsrapporten giver et samlet overblik over virksomhedens situation ved årets udgang, og kan hjælpe med at træffe afgørelse om økonomien i virksomheden.

Budget

Den gode budgetopfølgning

Budgetopfølgninger betragtes som et vigtigt værktøj til alle bedrifter. De udarbejdes normalt pr. kvartal, hvor vi sammenligner det realiserede med det budgetterede.

En budgetopfølgning fra Spiras er et aktivt styringsredskab, som skal sikre din strategiske målsætninger på både kort og langt sigt.

Styrkerne ved en budgetopfølgning fra Spiras er bl.a.

  • Indeholder en præsentation, hvor periodens afvigelser og udviklingen uddybes.
  • Vi tager altid en god dialog om budgetopfølgningerne og drøfter nye tiltag og handlingsplaner med baggrund i opfølgningen
  • Med baggrund i opfølgningen har vi god mulighed for at udarbejde nye resultat- og likviditetsestimater for året.

Kontakt

Carsten Friis

Virksomhedsrådgiver

Vojens

Claus Bech Jensen

Afdelingschef, virksomhedsøkonomi & strategi

Kolding