Årsrapport og skatteregnskab

Har du overvejet, om vi skal udarbejde dit skatteregnskab, årsrapport og selvangivelse, så du har tid til at styre bedriften?

Fokus på din bedrift

Forestil dig at lede din bedrift uden at skulle bekymre dig om årsrapporten, skatteregnskabet, eller selvangivelsen. Det er her, vi kommer ind i billedet.

At navigere i skattelovgivningen, udarbejde årsrapporter og udfylde selvangivelser kan være kompliceret og tidskrævende. Overlad det hårde arbejde til os, så du kan fokusere på at drive din virksomhed.

Find din rådgiver
Årsrapport og skatteregnskab

”Hvert kvartal tager Claus Bech Jensen og jeg en snak om ejendommens status. Når året er ved at være omme, skal jeg have lagt budget, og da gør Claus det let for mig, da han samler alle data på ét sted.”

Jes Philipsen, svineproducent, Hejls

Skat

Skatteregnskab: Lovpligtig, men ubesværet

Hvert år skal der udarbejdes et skatteregnskab, og selvangivelsen skal indberettes til SKAT. Men bare rolig, vi gør det let for dig. Vi håndterer dit skatteregnskab efter virksomhedsskatte- eller kapitalafkastordningen – alt efter hvad der passer bedst til dig.

Desuden er vi klar til at være din sparringspartner omkring din fremtidige skattemæssige strategi, etablering af selskaber og andre muligheder.

Lad os gøre det svære arbejde, så du kan fokusere på det, du gør bedst: At drive din virksomhed.

Få udarbejdet din årsrapport

Vi kan også udarbejde din årsrapport, uanset om din virksomhed er personligt ejede eller et selskab. I tilfælde af selskaber, arbejder vi tæt sammen med revisorer for at dække alle områder.

Vi sikrer, at den eksterne årsrapport lever op til kravene i revisorlovgivningen. Og hvis det har din interesse, kan vi også udarbejde en intern årsrapport til dig. Denne vil indeholde en række analyser, der hjælper dig med at træffe de daglige og strategiske beslutninger i din virksomhed.

Årsrapport og skatteregnskab

Kontakt

Claus Bech Jensen

Afdelingschef, virksomhedsøkonomi & strategi

Kolding