Vandløb

Vi tilbyder hjælp til dialogen med kommunen om vandløb, til at finde rundt i regulativerne og til at vurdere, om dit vandløb bliver vedligeholdt, som det skal.

Ret og pligt

Hvad er min ret og min pligt som bredejer, og hvad gør jeg ved mit gamle rørlagte vandløb?

Vi tilbyder hjælp til dialogen med kommunen om vandløb, hjælp til at finde rundt i regulativerne og til at vurdere, om dit vandløb bliver vedligeholdt, som det skal ifølge regulativet.

Vi rådgiver om ret og pligt jf. Vandløbsloven, og hjælper med rådgivning om rørlagte vandløb og mindre reguleringssager.

Vandløb

”Vi har til formål at få organiseret vandløbslaug omkring de større vandløb i Sønderjylland, og at sikre en koordineret dialog med kommunerne.”

Sønderjyske Vandløb

Vandløb

Sønderjyske Vandløb

Vi samarbejder med de andre landbrugsorganisationer i Syd- og Sønderjylland i netværket Sønderjyske Vandløb, og tilbyder herigennem hjælp til lokale vandløbslaug, og er i dialog med kommunerne om vandløbsvedligeholdelse.

Sønderjyske Vandløb har deres egen hjemmeside:

Sønderjyske Vandløb

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding