You are here:

Miljøledelse for IE husdyrbrug

Miljøledelse danner basis for en målrettet styring af forbrug, energi og råvarer – ofte med store besparelser til følge.

Krav til større husdyrbrug

Siden 21. februar 2021 har der været følgende krav til større husdyrbrug, som har mere end 750 søer eller 2.000 stipladser til slagtesvin og fjerkræbrug med flere end 40.000 stipladser:

  • at bedriften har et miljøledelsessystem
  • at bedriften har en plan for regelmæssige kontroller
  • at bedriftens personale instrueres i miljøsikring og har adgang til oplæringsmateriale
  • at bedriften optimerer på fodring
  • at bedriften årligt indberetter logbøger, miljøledelse, gennemførte kontroller og fodring til kommunen

Vi kan hjælpe med at planlægge og fastsætte strategien for miljøledelsen, udarbejde planen for kontrollerne, oplære personalet og udarbejde oplæringsmaterialet og samle dokumentationen til den årlige indberetning.

Miljøledelse

”God miljøledelse kan danne basis for økonomiske besparelser.”

Spiras Miljø

Her kan du spare

Miljøledelse danner basis for en målrettet styring af forbrug, energi og råvarer – ofte med store besparelser til følge. Eksempler på steder, hvor du kan spare:

Råvarer: Foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, effektivitet, sprøjtemidler.

Vand: Drikkevandsspild, vaskevand, rengøring af malkeanlæg.

Affald: Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse.

Energi: Lys, ventilation, varmelamper, mælkeanlæg og mælkekøling, opvarmning, varmekilde, isolering varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, reduceret kørsel, udskiftning af materiel.

Miljøledelse

Før spare-idéerne ud i livet

Miljøledelse går ud på, at der løbende sker en forandring mod et mindre forbrug, uden at det går ud over produktionen, altså med et andet ord: ”optimering”. Der kan være mange idéer til, hvordan produktionen lige kan finjusteres hist og her, men udfordringen er ofte at få ideer ført ud i livet, når de daglige gøremål melder sig.

Miljøledelse handler om at sætte disse tanker i system, så der skabes et overblik over ens aftaler med en selv, som fx hvordan og hvornår er opgaven løst. Kravet til systemet er, at de nedskrevne tanker – også kaldet mål – gennemgås årligt.  Denne systematik kan ofte også resultere i en økonomisk besparelse, da der også skal skeles til den finansielle planlægning.

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding

Inger Knude

Miljø- & projektrådgiver

Kolding

Sanne Petersen (barsel)

Miljørådgiver

Aabenraa

Peter Aalykke Jensen

Miljø- & naturrådgiver

Vojens