Beredskabsplan

Ved din ægtefælle eller dine ansatte, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af fx brand, strømsvigt, gylleudslip eller lignende?

Beredskabsplan

Beredskabsplanen skal være en hjælp til dine ansætte, familie og det redningspersonale, der er sendt ud til dig i forbindelse med fx brand, udslip af gylle, syre, olie eller strømsvigt.

Beredskabsplanen gør også, at skaden kan kontrolleres hurtigere og dermed give færre økonomiske udgifter og miljømæssige udfordringer.

Beredskabsplan

”Har du en miljøgodkendelse på din ejendom, er beredskabsplanen obligatorisk.”

Beredskabsplan

Beredskabsplanen kan indeholde korte instrukser og et oversigtskort

De korte instrukser er til uvurderlig hjælp for den, der skal tilkalde hjælp. Og med et oversigtskort, der viser placering af kemikalier, trykflasker, afløb, brandslukkere mv., giver du samtidig redningsmandskabet og andre en håndsrækning.

Beredskabsplanen kan du vælge selv at udarbejde – men du er meget velkommen til at kontakte os, så vi i fællesskab udarbejder beredskabsplanerne for din ejendom. Og har du andre spørgsmål, så ring endelig.

Kontakt

Lars Schmidt

Afdelingschef, miljø

Kolding

Inger Knude

Miljø- & projektrådgiver

Kolding

Peter Aalykke Jensen

Miljø- & naturrådgiver

Vojens

Sanne Petersen (barsel)

Miljørådgiver

Aabenraa