Klima Baseline

Med Klima Baseline kortlægger du klima-aftrykket fra din bedrift. Det giver dig en god start på det videre arbejde med klima & ESG.

Klima Baseline giver dig

Oversigt over den samlede CO2e-udledning på din bedrift, og hvad du allerede gør i dag.

Indsigt i, hvordan udledningerne på din bedrift fordeler sig. Det gælder både på driftsgrenene, men også på hvilke klimagasser (CO2, metan og lattergas), der udledes.

Videre sigt mod de virkemidler, der vil reducere din bedrifts klimapåvirkning med størst mulig gevinst.

Kontakt Mette Skade
Klima Baseline

”Klima Baseline kan også bruges over for eksterne parter.”

Mette Skade, planteavlskonsulent hos Spiras

Du får beregnet den aktuelle klimabelastning på din ejendom samtidig med, at du får en handleplan, der indeholder indsatsområder, der giver din virksomhed den største gevinst på klimafronten.

Klima Baseline

Det får du med Klima Baseline

Du får en beregning af din CO2e-udledning og en beregning af 2-3 scenarier baseret på konkrete tiltag, du kan gøre. Beregningerne foretages i ESGreen Tool.

For eksempel kan du se hvordan det påvirker din bedrifts klimaaftryk, hvis du

  • afsætter din gylle til et biogasanlæg
  • tager dine lavbundsjorde ud af drift
  • forbedrer din foderudnyttelse
  • udvider din bedrift
  • ændrer din selvforsyningsgrad

Kontakt os og hør nærmere.

ESGreen Tool

For at Spiras kan beregne din klimapåvirkning kræver det, at du har indgået en abonnementsaftale med ESGreen Tool og derefter giver Spiras adgang til dine data i værktøjet.

Abonnementsprisen afhænger af størrelsen på din bedrift, men vil typisk ligge mellem 1.000 – 3.000 kr. årligt.

Læs mere om ESGreen Tool
ESGreen Tool

Kontakt

Mette Skade

Planteavlskonsulent

Kolding