Testamenter

Ingen bryder sig om at tænke på, hvad der sker, hvis ulykken rammer os. Derfor undlader nogle helt at tage stilling til, hvad der skal ske med formue, pension og virksomhed senere i livet, og det er en dårlig beslutning.

Testamente = ansvar

Mange tænker, at de ikke har brug for et testamente, og at det er for kompliceret og vanskeligt at tale om. Men desværre kan det have uheldige konsekvenser.

Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan arven fordeles, når du engang dør. Desuden er et testamente udtryk for ansvarlighed og betænksomhed fra dig over for dine efterladte.

Kontakt vores medarbejdere i Ejendom & Jura
Testamente

Efterlader du ingen børn eller ægtefælle, deles din arv mellem dine forældre, søskende, halvsøskende eller dine søskendes børn.”

Ejendom & Jura

Testamente

Fordeling af arv

Du skåner hermed din familie for at tage stilling til fordeling af arv. Hvis der ikke er oprettet testamente, deles formuen efter dig i henhold til arvelovens regler. Men hvis du ønsker, at et barn skal have forlodsret til fx slægtsejendommen, bør det fremgå af dit testamente.

Hvis I er ugift samlevende og ønsker at arve hinanden, er det vigtigt at oprette testamente til fordel for hinanden. Det er en misforståelse, at ugifte arver hinanden efter to års samliv. Arv til en samlever kræver, at der er lavet testamente.

Er I en sammenbragt familie, er det helt nødvendigt at lave testamente for at sikre, at arven styres det rigtige sted hen i den rigtige rækkefølge.

Der er flere gode grunde til at oprette et testamente

  • Det giver dig tryghed og kan forebygge arvestrid
  • Det giver dig mulighed for at bestemme en anden fordeling af arven efter dig end den, arveloven foreskriver
  • Det giver dig mulighed for at sikre arven efter dig bliver særeje
  • Det giver dig mulighed for at båndlægge arven
  • Det giver dig mulighed for, at du opretter et børnetestamente
  • Det giver dig mulighed for at indsætte en velgørende organisation til at arve

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens