Sol, vind og biogas

Landbruget står overfor at kunne bidrage enormt til den grønne omstilling, og de fleste landmænd er allerede i gang. Når det gælder bæredygtighed og klima, er landbruget en del af løsningen.

Hvad er den bedste løsning?

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder om at finde den bedst mulige løsning, hvis der skal etableres fx vindmøller eller solceller. Vi kan sparre med dig om mulige løsninger, og hjælpe med at se på de driftsøkonomiske forhold.

Vi dækker alt fra el-analyser til gennemgang af kontrakter vedrørende udleje og salg af jord til fx solcelleprojekter.

I vores rådgivning er det landmændenes fortjeneste ved etablering af energiproduktion, der er i højsædet, så du kan altid regne med en rådgivning der sigter efter det bedst mulige output til dig både på bundlinjen.

Vi tilbyder også ElTjek via TjekEnergien.dk
Sol, vind og biogas

Solceller og biogas

Overvejer du at opføre et solcelleanlæg på marken, kræver det landzonetilladelse. Det gør en husstandsvindmølle også. Vi hjælper dig med den indledende henvendelse til kommunen, ansøgning om landzonetilladelse og evt. VVM-screening.

Vi følger med i kommunernes planlægning for store møller og kan hjælpe med at undersøge, hvor der kan være plads til at opstille møller.

Vi rådgiver også vedrørende biogas, hvor anlæg kræver både en afgørelse efter VVM-reglerne og en miljøgodkendelse.

I vores rådgivning er det landmændenes fortjeneste ved etablering af energiproduktion, der er i højsædet,

Anders Andersen, afd.chef for udvikling,Spiras

Sol & vind

Overvejer du at få solceller eller vindmøller på dit landbrug? Investering i projekter med sol og vind kan give rigtig god mening, både miljømæssigt og økonomisk. Det gælder dog også om at være kritisk, så lad os hjælpe dig med at skabe overblik og en god økonomi.

Solceller i landbruget findes i to varianter: Markanlæg (udlejning eller salg af jord til energiprojekter) og Egenproduktion (eget solcelleanlæg for landmænd, der bruger meget el).

Vi tilbyder rådgivning indenfor:

 • Egenproduktion
 • Salg til nettet
 • Udleje, salg eller aktiv deltagelse
 • Hybridløsning
 • Sammentænk naturplan og lokalplanlægning
 • Projektudvikling og strategi
 • Gennemgang af aftaler
 • Certifikater
Solceller og vindmøller - energi

Biogas

Overvejer du at få gårdbiogasanlæg på dit landbrug? Biogas udgør en stigende andel af det danske gasforbrug, og er én af samfundets klimaløsninger.

Vi hjælper med overblik og økonomi, lad os hjælpe dig med rådgivning indenfor:

 • Projektudvikling
 • Gennemgang af aftaler
 • Beslutningsoplæg
 • Hjælp til indberetninger
 • Certifikater
 • Logistik – transport af gylle
 • Gødning
 • CO2
 • Indtjening
 • Omdømme; Goodwill, grøn omstilling

Kontakt

Kent Bisgaard

Energi- & projektrådgiver

Vojens

Holger Mikkelsen

Energi- & projektrådgiver

Vojens