You are here:

Ansættelsesbeviser og ansættelseskontrakter

Det er lovpligtigt at have et ”ansættelsesbevis” ved ethvert ansættelsesforhold med mere end tre timer pr. uge i en periode på fire på hinanden følgende uger.

Få hjælp til dine ansættelseskontrakter

Vi kan hjælpe med alle former for ansættelseskontrakter lige fra elever og praktikanter til driftsledere, konsulenter mv.

De væsentligste vilkår i kontrakten er:

 • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller ved flere arbejdspladser oplysning om de enkelte steder samt angivelse af hovedsæde
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver i punktform
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed
 • Medarbejderens rettigheder med hensyn til ferie
 • Varigheden af parternes opsigelsesvarsler – gældende regler
 • Gældende løn i henhold til overenskomst eller aftalt løn
 • Vilkår ved barsel og sygdom
 • Normal daglig og ugentlig arbejdstid – herunder weekendarbejde
 • Aftaler vedrørende arbejdsplanlægning og ændringer i arbejdsplan
 • Angivelse af hvilke eventuelle kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet
 • Medarbejderens evt. ret til fravær med løn
 • Identitet på sociale sikringsinstitutioner, der er knyttet til ansættelsesforholdet.
Kontakt HR & arbejdsgiverservice
Ansættelsesforhold

”Find den rette medarbejder, vi er med hele eller dele af vejen”

Dennis Calender, Spiras HR & arbejdsgiverservice

Kontakt

Olesya Yermolenko

Teamleder, rekruttering

Aabenraa

Frida Søllingvraa

HR- og rekrutteringsrådgiver

Aabenraa

Sara Macedo

HR- og rekrutteringsrådgiver

Aabenraa

Gitte Wadskjær

HR- og rekrutteringsrådgiver

Aabenraa