Familierådgivning

Er du udfordret på det personlige plan i familien eller i virksomheden eller har du svært ved at tackle de mange regler om fx sygdom, forsikring, nedsat arbejdsevne, kan du bruge familierådgivningen til at skabe overblik.

Personlig assistance

Har du en varig lidelse, der hindrer dig i at udføre nogle af dine arbejdsopgaver, eller er du ordblind og har svært ved at skrive, læse og fx sortere posten, er der god hjælp at hente.

Ordningen hedder Personlig Assistance. Den fungerer som hjælp til selvhjælp, og skal søges hos din kommune. Det er også kommunen, der administrerer reglerne.

Du kan søge om hjælp, hvis du:

  • har brug for at have andre til at håndtere dine dyr
  • er ordblind og har brug for hjælp til at skrive og sortere post eller lignende
  • har brug for arbejdsredskaber, som kompenserer for dit handicap

Ansøgningen om personlig assistance og arbejdsredskaber kan af mange grunde være besværlig. Til gengæld fungerer ordningen let og ukompliceret, når den først er sat i værk.

Kontakt os, og få en snak
Familierådgivning

Vores velfærdssystem er stort og til tider komplekst, og det kan være svært at holde styr på de sociale ydelser, du har adgang til. Brug os til at få en tryg fremtid, og spørg løs om dagpengesystemet, barsel, fripladser, flexjob, personlig assistance og meget mere.

”Få rådgivning om de sociale ydelser, gratis krisehjælp og vejledning om ansættelse af en personlig assistent.”

Spiras HR & arbejdsgiverservice

Familierådgivning

Rådgivning på dine præmisser

Gennem kompetente og professionelle samtaler med en socialkonsulent får du styr på dine udfordringer. Samtalerne giver dig værdifuld indsigt og overblik over dit og familiens liv, og du har mulighed for at samle tankerne, sætte mål og komme videre.

Samarbejde og tavshedspligt

Socialkonsulenten har tavshedspligt. Inddrages der andre konsulenter, fx fra Spiras eller en offentlig instans, skal du høre dem ad, om de også har tavshedspligt.

Har du styr på de sociale ydelser?

  • Ved du, hvordan du søger sygedagpenge?
  • Sparer du nok op til pension?
  • Kan du som selvstændig gå på efterløn?
  • Kan du søge om friplads på lige fod med almindelige lønmodtagere?

I dag giver det danske velfærdssystem os mange muligheder for sociale ydelser, der støtter os økonomisk. Som lønmodtager er du relativt godt beskyttet, og kan søge om det meste, men ved du, hvordan du er stillet som selvstændig og hvad du kan søge?

Hos Spiras kan du få rådgivning om dagpenge / sygedagpenge, barsel, friplads i institutioner, flexjob, efterløn, skattefri præmie, pension, folkepension og meget mere.

Familierådgivning
Socialkonsulent Bente Bendix

Socialkonsulent Bente Bendix

I særlige tilfælde gør vi brug af ekstern viden udefra når det kommer til rådgivning indenfor stress, sygdom, konflikthåndtering og konkurser. Bente Bendix er uddannet sygeplejerske og socialrådgiver samt certificeret life- og businesscoach.

Hun har en solid job- og livserfaring på området, og er tilknyttet flere sønder- og vestjyske landboorganisationer som socialkonsulent.

Har du spørgsmål til de sociale ydelser eller andet, er du altid velkommen til at kontakte Bente:

Bente Bendix, Socialkonsulent
M: 2896 7712
Mail: mail@bentebendix.dk

Kontakt

Thorbjørn Pedersen

Økonomikonsulent

Kolding

Ulla Kloppenborg

Økonomirådgiver

Aabenraa