Den gode arbejdsplads

Når medarbejdere søger nyt job, søger de også efter den gode arbejdsplads, hvor der foruden klare rammer er fokus på medarbejdertrivsel og –udvikling. Hvad gør du for at gøre det attraktivt for dine medarbejdere at blive hos dig?

Hold fast i at skabe den gode arbejdsplads

I Spiras HR & arbejdsgiverservice hjælper vi dig gerne videre med at skabe den gode arbejdsplads. Det giver dig også svar på spørgsmål vedrørende information og involvering af medarbejdere i virksomhedens drift og udvikling, som du får, når du skal udarbejde din ESG-rapport.

Det omfatter spørgsmål som:

 • Hvordan lægges arbejdsplanen, og hvordan informeres og involveres medarbejderne i arbejdsplanlægningen?
 • Hvordan har dine medarbejdere indflydelse på tilrettelæggelse af egne opgaver?
 • Hvordan har dine medarbejdere indflydelse på tilrettelæggelse og udvikling udover egne opgaver?
 • Hvilke personalegoder har dine medarbejdere?
 • Har du dygtige medarbejdere og har du en plan for medarbejderudvikling?
 • Har du en plan for introduktion af nye medarbejdere?
Kontakt HR & arbejdsgiverservice
Den gode arbejdsplads

”Med de rette ledelsesværktøjer kan du engagere dine medarbejdere, skabe trivsel og løse eventuelle konflikter.”

Dennis Calender
Afdelingschef Spiras HR & arbejdsgiverservice

Den gode arbejdsplads

Medarbejderhåndbog

Mange af svarene på ovenstående spørgsmål indgår i en medarbejderhåndbog. Derfor kan ”Videre med at skabe den gode arbejdsplads” med fordel kombineres med at udarbejde en medarbejderhåndbog.

Med en medarbejderhåndbog får alle medarbejdere samme information, og du sparer tid på ikke at skulle informere igen og igen om de samme oplysninger. Ligesom håndbogen er en god hjælp, når der kommer nye medarbejdere. Indholdet kan fx være:

 • Ansættelsesforhold, arbejdstider, mødetider og pauser
 • Ferie og planlagt fravær, sygefravær og barsel
 • Behandling af persondata
 • Omgangsform og ordensregler
 • Sikkerhed, smitteforebyggelse og hygiejneregler
 • Kost, bolig og arbejdstøj

Det er op til dig, hvad der skal indgå i medarbejderhåndbogen for din arbejdsplads. Spiras HR & arbejdsgiverservice kan hjælpe med en skabelon på dansk eller engelsk, som kan tilpasses din virksomhed. Vi hjælper også med processen med udformning og implementering af håndbogens politikker og guidelines.

Ledelse og lederudvikling

Et godt tema er nødvendigt for at få din bedrift til at fungere optimalt. Der er en lang række fordele ved medarbejderpleje, men det kræver en god ledelse.

Vil du vide mere om fx

 • kommunikation
 • konflikthåndtering
 • stresshåndtering
 • motivation m.m.

kan du finde inspiration her:

Ledelse og lederudvikling
Ledelse og lederudvikling

Kontakt

Dennis Calender

Afdelingschef, HR- og arbejdsgiverservice

Aabenraa

Frida Søllingvraa

HR- og rekrutteringsrådgiver

Aabenraa