You are here:

Arbejdsmiljø og APV

Arbejdsmiljø handler både om mennesker og omgivelser, også kendt som det psykiske og fysiske miljø på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø

I et godt arbejdsmiljø indgår flere parametre. Dels er der nogle faste krav fra myndighederne, som skal overholdes, når man har ansatte, dels er der muligheden for at forebygge ulykker og være på forkant med trivslen på arbejdspladsen.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg og eventuelt finder forhold, som skal rettes op, giver de et påbud. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan vi hjælpe med løsningen samt papirarbejdet.

Kontakt HR & arbejdsgiverservice
Arbejdsmiljø og APV

”Et godt arbejdsmiljø består af flere parametre, vi kan hjælpe dig med at få styr på dem alle.”

Dennis Calender, Spiras HR & arbejdsgiverservice

Arbejdsmiljø og APV

Arbejdspladsvurdering (APV)

Det er et lovkrav at udarbejde en arbejdspladsvurdering – også kaldet en APV.

En APV er en skriftlig risikovurdering af bedriften som arbejdsplads. Den skal være kendt af alle medarbejdere og skal opdateres med jævne mellemrum.

Det kan være uoverskueligt at få et overblik over, hvordan en APV skal udarbejdes. Hos Spiras får du professionel hjælp til udarbejdelse af din APV, herunder:

  • Kemi
  • Gasser
  • Teknik & maskiner
  • Dyr
  • Personalepolitik
  • Beredskabsplaner

Kontakt

Dennis Calender

Afdelingschef, HR- og arbejdsgiverservice

Aabenraa

Didde Gildhoff Clausen

PA og arbejdsmiljø-assistent

Aabenraa