Ægtepagter

Skal du giftes? Vi kan gøre dig klogere på, hvornår og hvorfor du bør oprette en ægtepagt.

Formuefællesskab

Når to mennesker indgår ægteskab, indtræder der automatisk et formuefællesskab mellem dem. Det betyder dog ikke, at I kommer til at eje alle aktiver og passiver i fællesskab. I ejer hver især jeres egne aktiver og hæfter fortsat for jeres egne passiver.

Men det betyder, at alle aktiver og passiver, I som ægtefæller erhverver under ægteskabet, tilhører jer begge i fællesskab. Denne formueordning kaldes delingsformue.

Formuefællesskabet får først egentlig betydning den dag ægteskabet ophører, enten ved separation, skilsmisse eller dødsfald. Formuefællesskabet betyder, at hver ægtefælle skal aflevere 50 % af værdien af vedkommendes nettoformue til den anden ægtefælle eller dennes dødsbo, den dag ægteskabet ophører.

Ægtepagt
Ægtepagt

Lav en ægtepagt

Hvis man ikke ønsker dette, skal der laves en ægtepagt, hvori I aftaler om – og i givet fald i hvilket omfang – formuerne skal deles ved ægteskabets påhør.

Der findes to hovedtyper af ægtepagter:

Særeje betyder, at ægtefællernes formue er adskilt. Det kan være fuldstændigt særeje, hvor ægtefællerne ikke hæfter for hinandens gæld, eller skilsmissesæreje, hvor ægtefællerne hæfter for hinandens gæld, men at formuen deles ved skilsmisse.

Formuefællesskab betyder, at ægtefællernes formue er fælles. Det kan være almindeligt formuefællesskab, hvor alle aktiver og passiver, som ægtefællerne erhverver under ægteskabet, tilhører dem i fællesskab, eller fælles indtægtssæreje, hvor ægtefællerne har særeje for deres respektive indtægter, men at formuen deles ved skilsmisse.

”Der er mange muligheder for at lave en ordning, der tilgodeser begge ægtefæller på en fornuftig måde.”

Ejendom & Jura, Spiras

Der kan være mange gode grunde til at fravælge formuefællesskabet og vælge særeje, enten helt eller delvist.

Det kan fx være, at:

  • der er meget stor forskel på jeres formuer
  • at den ene af jer, eller begge driver selvstændig virksomhed, der skal beskyttes

Hvis man vælger at lave en ægtepagt med særeje, er det ikke nødvendigt, at det er for hele formuen, der bliver særeje. Man kan fx sagtens:

  • kun gøre en del af formuen til særeje
  • gøre en bestemt sum til særeje, mens resten er formuefællesskab
  • gøre en bestemt sum til delingsformue (formuefællesskab), mens resten er særeje
  • aftrappe særejet over en årrække
  • tidsbegrænse særejet

Kontakt

Ellen Bruun Andresen

Afdelingschef, cand.merc. (jur)

Aabenraa

Lars Rafn

Advokat (L) / Afdelingschef

Kolding

Ulla Eg

Afdelingschef, ejendom & jura

Vojens